Ministerieel Besluit van 18 april 2005
gepubliceerd op 10 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022346
pub.
10/05/2005
prom.
18/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2005. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk


De Minister van Leefmilieu, Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, inzonderheid op artikel 7, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2004 pub. 11/05/2004 numac 2004022254 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 30/03/2004 pub. 11/05/2004 numac 2004022255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, Gelet op de voordrachten bedoeld in artikel 7, § 1, f) van voormeld koninklijk besluit;

Besluit :

Artikel 1.Wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer D. Van Hessche, effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk.

Art. 2.Wordt benoemd binnen het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk voor de duur van het mandaat van het lid dat hij vervangt, de heer E. Annys, effectief lid, als vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de productie, de distributie, de landbouw en de middenstand.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 18 april 2005.

B. TOBBACK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^