Ministerieel Besluit van 18 april 2005
gepubliceerd op 29 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202124
pub.
29/08/2005
prom.
18/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2005. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004027300 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.03, programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 12 april 2001, 21 november 2002, 10 april 2003, 19 juni 2003, 24 juli 2003, 04 december 2003, 11 december 2003, 29 april 2004 en 17 juni 2004 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Interreg III, van Leader +, van Phasing-Out Doelstelling 2, van Landelijke Doelstelling 2, van Phasing-Out Doelstelling 1 en van Phasing-Out Landelijke Doelstelling 2, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten);

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 52.07, programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 12 april 2001, 18 juli 2002, 21 november 2002 en 29 april 2004 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Leader +, van Phasing-Out Doelstelling 1, van Landelijke Doelstelling 2 en van Stedelijke Doelstelling 2, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten);

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.03, programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 20 juni 2002, 26 juni 2002, 21 november 2002 en 29 april 2004 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Leader +, van Phasing-Out Doelstelling 1, van Landelijke Doelstelling 2 en van Stedelijke Doelstelling 2, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten);

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 72.05, programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 21 november 2002 door de Waalse Regering genomen beslissing, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Basisallocatie 43.03 Interreg III A - Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 2 : Bevordering van de economische en wetenschappelijke/technologische samenwerking;

Maatregel 2.2 : Toerisme;

Titel : "Zeitreisen - Voyage à travers le temps";

Begunstigde : "Association Cultur Euregio";

Codificatie van het project : E IEU 1 20200 GT02 I;

Vastleggingskredieten : 13.000 EUR;

Interreg III A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : De duurzame ontwikkeling en de gezamenlijke herwaardering van de grensoverschrijdende grondgebieden bevorderen;

Maatregel 2.2 : Toeristische en culturele herwaardering van het overschrijdende grondgebied;

Titel : Ontwikkeling en bevordering van het grensoverschrijdende riviertoerisme;

Begunstigde : "FTP Hainaut";

Codificatie van het project : E IFF 1 202FW GT21 I;

Vastleggingskredieten : 83.182,50 EUR;

Interreg III B;

Titel : Proholz-Probois;

Begunstigde : "Valbois Ressources naturelles A.S.B.L.";

Codificatie van het project : E INB 1 40200 ID01 I;

Vastleggingskredieten : 53.500 EUR;

Leader + PG "Condroz Famenne Haute-Meuse";

Titel : Verblijven en gastenkamers in dorpen;

Begunstigde : "S.I.A.E.E. Condroz Famenne Haute-Meuse";

Codificatie van het project : E LEA 2 14301 A004 I;

Vastleggingskredieten : 13.500 EUR;

Leader + PG "Entre Sambre et Meuse";

Titel : Versterking van de communicatiestrategie en promotie;

Begunstigde : "Maison du Tourisme des Vallées des Eaux vives";

Codificatie van het project : E LEA 2 14212 A006 I;

Vastleggingskredieten : 112.500 EUR;

Titel : "Séjours et découvertes en Entre Sambre et Meuse" (Verblijven en wandelingen in de Entre Sambre et Meuse);

Begunstigde : "S.I.A.E.E. entre Sambre et Meuse c/o B.E.P.N. » ;

Codificatie van het project : E LEA 2 14212 A007 I;

Vastleggingskredieten : 13.500 EUR;

Leader + PG "Haute-Meuse";

Titel : "Route de la bière et ronde de la cervoise";

Begunstigde : "A.C. d'Anhée et Onhaye, Maison du Tourisme Haute-Meuse dinantaise ";

Codificatie van het project : E LEA 2 14413 A007 I;

Vastleggingskredieten : 18.000 EUR;

Titel : Creatie van een nieuw kwaliteitsproduct om het patrimonium, de cultuur en de lokale gastronomie te valoriseren;

Begunstigde : "A.C. de Dinant";

Codificatie van het project : E LEA 2 14413 A004 I;

Vastleggingskredieten : 29.250 EUR;

Titel : Gerichte wandelingen door sites en dorpen van de Hoge Maas d.m.v. rondleidingen;

Begunstigde : "Maison du Tourisme de la Haute-Meuse";

Codificatie van het project : E LEA 2 14413 A003 I;

Vastleggingskredieten : 10.125 EUR;

Titel : "Vallées de Forteresse et de châteaux" (Dalen van vestingen en kastelen);

Begunstigde : "Maison du Tourisme de la Haute-Meuse";

Codificatie van het project : E LEA 2 14413 A005 I;

Vastleggingskredieten : 225.000 EUR;

Titel : Verblijven en wandelingen in het kasteeldal;

Begunstigde : "S.I.A.E.E. Condroz Famenne Haute-Meuse";

Codificatie van het project : E LEA 2 14413 A006 I;

Vastleggingskredieten : 13.500 EUR;

Leader + PG "Pays d'Anlier, de la Sûre et de l'Attert";

Titel : Onderzoek van een promotiecentrum;

Begunstigde : "S.I. Fauvillers";

Codificatie van het project : E LEA 2 14215 A008 I;

Vastleggingskredieten : 11.250 EUR;

Stedelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de internationale functie;

Maatregel 4.3 : Toeristische, patrimoniale en culturele herwaardering;

Titel : Tweede Waalse dagen van het riviertoerisme;

Begunstigde : "FTP Liège";

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0063 I;

Vastleggingskredieten : 123.500 EUR;

Titel : "Pays d'Ourthe-Amblève, Pays de la convivialité";

Begunstigde : "Groupement régional économique Ourthe-Amblève (GREOA)";

Codificatie van het project : E 2UP 1 40300 0067 I;

Vastleggingskredieten : 116.350 EUR;

Titel : Bevordering van een thematisch circuit van economische ontdekking onder de naam "La Route du Feu";

Begunstigde : "La Route du Feu A.S.B.L.".

Codificatie van het project : E 2UP 1 40300 0058 I et E 2UP 1 40300 0064 I;

Vastleggingskredieten : 188.929,84 EUR;

Titel : Bevordering van het congrestoerisme;

Begunstigde : "Liège Congrès A.S.B.L.".

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0059 I;

Vastleggingskredieten : 247.887 EUR;

Titel : "Verviers, Capitale wallonne de l'Eau";

Begunstigde : Stad Verviers;

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0065 I;

Vastleggingskredieten : 106.384 EUR;

Landelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Titel : Bevordering van de "Lacs de l'Eau d'Heure";

Begunstigde : "AGLEH (Association pour la Gestion des Lacs de l'Eau d'Heure)";

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0041 I;

Vastleggingskredieten : 39.000 EUR;

Titel : Uitvoering van een bevorderingsbeleid;

Begunstigde : "FTP Namur";

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0055 I;

Vastleggingskredieten : 78.000 EUR;

Phasing-out van Doelstelling 1 (2000-2005);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.1 : Toeristische en culturele herwaardering;

Titel : Coördinatie van marketings-, communicatie- en concurrentievermogenacties in Henegouwen;

Begunstigde : "Cellule d'Ingénierie Touristique du Hainaut - C.I.T.H. » ;

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0136 I;

Vastleggingskredieten : 78.830 EUR;

Phasing-Out van Landelijke Doelstelling 2 (2000-2005);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Titel : "Circuit des Ardennes (1905-2005)";

Begunstigde : "FTP Luxembourg";

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0023 I;

Vastleggingskredieten : 33.003,92 EUR;

Titel : Ardwinna : netwerking van toeristische attracties en gezamenlijke commercialisering;

Begunstigde : IDELUX;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0017 I;

Vastleggingskredieten : 84.500 EUR;

Basisallocatie 52.07 Leader + Titel : Toeristische valorisatie van natuurlijke en culturele hulpbronnen in Brabantse Haspengouw;

Begunstigde : "A.S.B.L. Maison du Tourisme Hesbaye Brabançonne";

Codificatie van het project : E LEA 2 14405 A010 I;

Vastleggingskredieten : 24.750 EUR;

Stedelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de internationale functie;

Maatregel 4.3 : Toeristische, patrimoniale en culturele herwaardering;

Titel : "Trésor de la Cathédrale" (Schatkamer van de Kathedraal);

Begunstigde : "Fondation Saint-Lambert";

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0055 I;

Vastleggingskredieten : 473.523 EUR;

Landelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Titel : Herkwalificatie van het "Château de Lavaux Saint-Anne";

Begunstigde : "A.S.B.L. Les Amis du Château de Lavaux-Sainte-Anne";

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0057 I;

Vastleggingskredieten : 32.226 EUR;

Titel : Valorisatie van het "Château de Vêves";

Begunstigde : "A.S.B.L. Ligue des Amis du Château de Vêves";

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0074 I;

Vastleggingskredieten : 184.327 EUR;

Phasing-out van Doelstelling 1 (2000-2005);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.1 : Toeristische en culturele valorisatie;

Titel : Toeristische valorisatie en interpretatie;

Begunstigde : V.Z.W. " Archéosite d'Aubechies ";

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0115 I;

Vastleggingskredieten : 61.973 EUR;

Basisallocatie 63.03 Leader +;

Titel : Professionalisering van de toeristische sector;

Begunstigde : IDETA;

Codificatie van het project : E LEA 2 14104 A006 I;

Vastleggingskredieten : 50.911 EUR;

Phasing-out van Doelstelling 1 (2000-2005);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.1 : Toeristische en culturele valorisatie;

Titel : "Parcours lumière";

Begunstigde : Stad Aat;

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0165 I;

Vastleggingskredieten : 201.956 EUR;

Stedelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de internationale functie;

Maatregel 4.3 : Toeristische, patrimoniale en culturele valorisatie;

Titel : "Parc du Château";

Begunstigde : Gemeente Oupeye;

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0045 I;

Vastleggingskredieten : 30.325 EUR;

Titel : "Val Saint-Lambert";

Begunstigde : Stad Seraing;

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0049 I;

Vastleggingskredieten : 143.000 EUR;

Landelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Titel : Valorisatie van het onthaal en van de toeristische roeping van Vresse-sur-Semois;

Begunstigde : Gemeente Vresse-sur-Semois;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0072 I;

Vastleggingskredieten : 374.124 EUR;

Phasing-Out van Doelstelling 1 (2000-2005);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.1 : Toeristische en culturele valorisatie;

Titel : Herkwalificatie van het museum van Schone Kunsten en inrichting van de voormalige slachthuizen van de stad Bergen;

Begunstigde : Stad Bergen;

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0150 I;

Vastleggingskredieten : 1.136.064 EUR;

Basisallocatie 72.05 Phasing-Out van Landelijke Doelstelling 2 (2000-2005);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Titel : Finalisering en operationeel maken van het interpretatiecentrum van het "domaine d'Hottemme";

Begunstigde : Commissariaat-generaal voor Toerisme;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0020 I;

Vastleggingskredieten : 270.000 EUR, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 4.677 duizend EUR overgedragen van programma 09 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 09 van organisatieafdeling 30 en van programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 18 april 2005.

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^