Ministerieel Besluit van 18 april 2005
gepubliceerd op 01 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202146
pub.
01/09/2005
prom.
18/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2005. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.03, programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 24 juli 2003 en 29 april 2004 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Programma Stedelijke Doelstelling 2 2000-2006 en van Phasing-Out Landelijke Doelstelling 2, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.03, programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 12 april 2001, 25 april 2002, 18 juli 2002, 7 november 2002, 21 november 2002, 12 december 2002, 20 februari 2003, 10 april 2003, 12 juni 2003, 24 juli 2003, 24 oktober 2003, 4 december 2003, 22 januari 2004, 23 januari 2004, 29 april 2004 en 27 mei 2004 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Interreg III Euregio, Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, Wallonië-Lotharingen-Luxemburg, van Leader +, van Phasing-Out Stedelijke Doelstelling 2 en van Landelijke Doelstelling 2, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 52.07, programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 6 december 2001, 7 november 2002 en 4 december 2003 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Interreg III A, v an Phasing-Out Doelstelling 1 en van Phasing-Out Landelijke Doelstelling 2, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.03, programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 12 april 2001, 6 december 2001, 13 december 2001, 26 juni 2002, 4 juli 2002, 18 juli 2002, 7 november 2002, 20 december 2002 en 30 december 2003 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Interreg III, van Stedelijke Doelstelling 2, van Landelijke Doelstelling 2, van Phasing-Out Landelijke Doelstelling 2 en van Phasing-Out Doelstelling 1, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 72.05, programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 12 april 2001 en 17 juli 2003 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Landelijke Doelstelling 2 en van Phasing-Out Doelstelling 1, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Basisallocatie 12.03 Stedelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de internationale functie;

Maatregel 3 : Toeristische, patrimoniale en culturele valorisatie;

Begunstigde : Commissariaat-generaal voor Toerisme;

Titel : Evaluatie van de communicatiecampagne "producten" van het premiewaardige gebied van de provincie Luik;

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0066 I;

Ordonnanceringskredieten : 16.569 EUR;

Titel : Coördinatie van de communicatiecampagne "producten" van het premiewaardige gebied van de provincie Luik;

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0066 I et E 2UR 1 40300 0060 I;

Ordonnanceringskredieten : 32.077 EUR;

Landelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Begunstigde : Commissariaat-generaal voor Toerisme;

Titel : Evaluatie van de communicatiecampagne "producten" van het premiewaardige gebied van de provincie Namen;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0043 I;

Ordonnanceringskredieten : 16.569 EUR;

Titel : Coördinatie van de communicatiecampagne "producten" van het premiewaardige gebied van de provincie Namen;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0026 I;

Ordonnanceringskredieten : 91.971 EUR;

Phasing-Out Landelijke Doelstelling 2 (2000-2005);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Begunstigde : Commissariaat-generaal voor Toerisme;

Titel : Evaluatie van de communicatiecampagne "producten" van het premiewaardige gebied van de provincie Luxemburg;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0042 I;

Ordonnanceringskredieten : 16.569 EUR;

Titel : Coördinatie van de communicatiecampagne "producten" van het premiewaardige gebied van de provincie Luxemburg;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0027 I;

Ordonnanceringskredieten : 467.724,62 EUR;

Basisallocatie 43.03 INTERREG III A - Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van de leefomgeving;

Maatregel 3.2 : Ontwikkeling van landelijke gebieden;

Titel : Montagne Saint-Pierre;

Codificatie van het project : E IEU 1 30200 GT07 I;

Begunstigde : Gemeentebestuur van Bassenge;

Ordonnanceringskredieten : 6.581,50 EUR;

Begunstigde : Gemeentebestuur van Oupeye;

Ordonnanceringskredieten : 9.081,50 EUR;

Begunstigde : Stad Visé;

Ordonnanceringskredieten : 12.581,50 EUR;

INTERREG III A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : De duurzame ontwikkeling en de gezamenlijke valorisatie van de grensoverschrijdende grondgebieden bevorderen;

Maatregel 2.2 : Toeristische en culturele valorisatie van het overschrijdende grondgebied;

Titel : Euraphis - Activiteiten ter bevordering van het Patrimonium van de historische steden van de Euregio;

Codificatie van het project : E IFF 1 202FW GT11 I;

Begunstigde : Gemeentebestuur van Aat;

Ordonnanceringskredieten : 13.750 EUR;

Begunstigde : Gemeentebestuur van Edingen;

Ordonnanceringskredieten : 11.287,86 EUR;

Begunstigde : Gemeentebestuur van Doornik;

Ordonnanceringskredieten : 14.428,99 EUR;

Begunstigde : "O.T. de Thuin";

Ordonnanceringskredieten : 5.411,59 EUR;

Begunstigde : "S.I. de Lobbes";

Ordonnanceringskredieten : 1.669,27 EUR;

Titel : "Espace loisirs forestiers européens - Elfe" Begunstigde : Gemeentebestuur van Gedinne;

Codificatie van het project : E IFF 202FW GT05 I;

Ordonnanceringskredieten : 8.284,05 EUR;

Hoofdlijn 1 : De toenadering tussen de bevolkingen en de ontwikkeling van de grensoverschrijdende diensten bevorderen Maatregel 1.3 : Bijdragen tot de toenadering van economische actors en het leefmilieu van ondernemingen verbeteren;

Titel : Eurowood;

Codificatie van het project : E IFF 1 103FW GT10 I;

Begunstigde : "Bois et Habitat";

Ordonnanceringskredieten : 23.204,08 EUR;

Begunstigde : "Valbois Ressources Naturelles A.S.B.L.";

Ordonnanceringskredieten : 17.450 EUR;

Hoofdlijn 2 : De duurzame ontwikkeling en de gezamenlijke valorisatie van de grensoverschrijdende grondgebieden bevorderen;

Maatregel 2.2 : Toeristische en culturele valorisatie van het overschrijdende grondgebied;

Titel : Chimay-Thiérache;

Begunstigde : "Chimay Promotion A.S.B.L. ";

Codificatie van het project : E IFF 1 202FW GT13 I;

Ordonnanceringskredieten : 8.429,61 EUR;

Maatregel 2.1 : Een gezamenlijk beheer en instandhouding van het leefmilieu ontwikkelen;

Titel : Semois-Semoy;

Codificatie van het project : E IFF 201FW GT04 I;

Begunstigde : F.U.L. - gerechtigde van FTLB;

Ordonnanceringskredieten : 10.000 EUR;

Begunstigde : "Maison du Tourisme du pays de la Semois entre Ardenne et Gaume A.S.B.L.";

Ordonnanceringskredieten : 13.021,57 EUR;

Hoofdlijn 2 : De duurzame ontwikkeling en de gezamenlijke valorisatie van de grensoverschrijdende grondgebieden bevorderen;

Maatregel 2.2 : Toeristische en culturele valorisatie van het overschrijdende grondgebied;

Titel : Valorisatie van de grensoverschrijdende Samber en van haar achterland;

Begunstigde : IGRETEC Codificatie van het project : E IFF 1 202FW GT20 I;

Ordonnanceringskredieten : 12.500 EUR;

Titel : Grensoverschrijdend netwerk van wandelpaden;

Begunstigde : Intercommunale IDETA;

Codificatie van het project : E IFF 1 202TR GT03 I;

Ordonnanceringskredieten : 58.616,24 EUR;

Titel : Grensoverschrijdende wandelingen voor kinderen;

Begunstigde : Intercommunale IDETA;

Codificatie van het project : E IFF 1 202FW GT17 I;

Ordonnanceringskredieten : 31.260 EUR;

INTERREG III A Wallonië-Lotharingen-Luxemburg;

Hoofdlijn 4 : Bevordering van de menselijke ontwikkeling, valorisatie van human resources, sociale en culturele integratie;

Maatregel 4.2 : De toegang tot de kennis versterken en plaatselijke identitaire waarden;

Titel : Museum;

Begunstigde : "Association des Musées de la Bataille des Ardennes";

Codificatie van het project : E ILL 1 40200 GT07 I;

Ordonnanceringskredieten : 30.986 EUR;

Hoofdlijn 1 : Ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 1.3 : Structurering van de grensoverschrijdende landelijke grondgebieden;

Titel : "Le circuit des légendes";

Begunstigde : "Parc Naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d'Anlier";

Codificatie van het project : E ILL 1 10300 GT01 I;

Ordonnanceringskredieten : 11.425 EUR;

Hoofdlijn 4 : Bevordering van de menselijke ontwikkeling, valorisatie van human resources, sociale en culturele integratie;

Maatregel 4.2 : De toegang tot de kennis versterken en plaatselijke identitaire waarden;

Titel : Grensoverschrijdende televisie-uitzending;

Begunstigde : "TV-LUX A.S.B.L.";

Codificatie van het project : E ILL 1 40200 GT10 I;

Ordonnanceringskredieten : 9.986,81 EUR;

Leader + Plaatselijke Actiegroep "Assesse-Gesves";

Titel : "Art et Nature";

Begunstigde : A.S.B.L. Fête de Mai;

Codificatie van het project : E LEA 2 14503 A004 I;

Ordonnanceringskredieten : 8.250 EUR;

Leader + Plaatselijke actiegroep "Au fil de la Pierre";

Titel : "Le passé et le présent dans la vallée de l'Aisne - action 3";

Begunstigde : Gemeente Bertrix;

Codificatie van het project : E LEA 2 14410 A011 I;

Ordonnanceringskredieten : 11.700 EUR;

Titel : "La Ballade contée du lac - action 2";

Begunstigde : Gemeente Libin;

Codificatie van het project : E LEA 2 14410 A010 I;

Ordonnanceringskredieten : 11.700 EUR;

Titel : "Route de la pierre - action 1";

Begunstigde : "Valbois Ressources Naturelles A.S.B.L.";

Codificatie van het project : E LEA 2 14410 A003 I;

Ordonnanceringskredieten : 56.160 EUR;

Leader + Plaatselijke actiegroep "Botte du Hainaut";

Titel : "A la découverte du patrimoine naturel du Pays de Chimay et de sa région";

Begunstigde : "A.S.B.L. Virelles Nature";

Codificatie van het project : E LEA 2 14408 A008 I;

Ordonnanceringskredieten : 6.147,37 EUR;

Titel : Uitvoering van de programmaovereenkomst "les Pays de Chimay" te Beaumont;

Begunstigde : "Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut";

Codificatie van het project : E LEA 2 14408 A008 I;

Ordonnanceringskredieten : 9.337,50 EUR;

Leader + Plaatselijke actiegroep "Haute Meuse";

Titel : "Route de la bière et ronde de la cervoise";

Begunstigde : Gemeentebesturen van Anhée en Onhaye, Dienst Toerisme Dinantse Hoge Maas;

Codificatie van het project : E LEA 2 14413 A007 I;

Ordonnanceringskredieten : 12.962,25 EUR;

Titel : Creatie van een nieuw kwaliteitsproduct om het patrimonium, de cultuur en de lokale gastronomie te valoriseren;

Begunstigde : Gemeentebestuur van Dinant;

Codificatie van het project : E LEA 2 14413 A004 I;

Ordonnanceringskredieten : 14.017 EUR;

Titel : Gerichte wandelingen door sites en dorpen van de Hoge Maas d.m.v. rondleidingen;

Begunstigde : "Maison du Tourisme de la Haute Meuse";

Codificatie van het project : E LEA 2 14413 A003 I;

Ordonnanceringskredieten : 3.525 EUR;

Titel : "Vallées de Forteresse et de châteaux" (Dalen van vestingen en kastelen);

Begunstigde : "Maison du Tourisme de la Haute Meuse";

Codificatie van het project : E LEA 2 14413 A005 I;

Ordonnanceringskredieten : 94.500 EUR;

Leader + Plaatselijke actiegroep "Pays d'Anlier, de la Sûre et de l'Attert";

Titel : Netwerking van wandelcircuits;

Begunstigde : "S.I. Vaux-sur-Sûre";

Codificatie van het project : E LEA 2 14215 A003 I;

Ordonnanceringskredieten : 35.000 EUR;

Titel : Inrichting van een geuniformiseerde bewegwijzering;

Begunstigde : "S.I. Vaux-sur-Sûre";

Codificatie van het project : E LEA 2 14215 A004 I;

Ordonnanceringskredieten : 36.000 EUR;

Leader + Plaatselijke actiegroep "Ourthe moyenne";

Titel : Samenbundelend toeristisch evenement : "Festival Nature";

Begunstigde : "A.S.B.L. M.T. Pays d'Houffalize - La Roche";

Codificatie van het project : E LEA 2 14402 A002 I;

Ordonnanceringskredieten : 33.256,54 EUR;

Titel : Beheer en animatie van winkelcircuits;

Begunstigde : "O.T. de Durbuy";

Codificatie van het project : E LEA 2 14402 A004 I;

Ordonnanceringskredieten : 13.105 EUR;

Titel : Valorisatie van de rivier;

Begunstigde : "R.S.I. de Hotton";

Codificatie van het project : E LEA 2 14402 A005 I;

Ordonnanceringskredieten : 6.782,20 EUR;

Stedelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de internationale functie;

Maatregel 4.3 : Toeristische, patrimoniale en culturele valorisatie;

Titel : Secretariaat subregionaal comité;

Begunstigde : "FTP Liège";

Codificatie van het project : E 2RU 1 40300 0057 I;

Ordonnanceringskredieten : 92.672,96 EUR;

Stedelijke Doelstelling 2 (2000-2006) - Phasing- Out Doelstelling 2;

Hoofdlijn 4 : Versterking van de internationale functie;

Maatregel 4.3 : Toeristische, patrimoniale en culturele valorisatie;

Titel : Tweede Waalse dagen van het riviertoerisme;

Begunstigde : "FTP Liège";

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0063 I;

Ordonnanceringskredieten : 19.500 EUR;

Titel : "Pays d'Ourthe-Amblève, Pays de la convivialité";

Begunstigde : "Groupement Régional Economique Ourthe-Amblève (GREOA)";

Codificatie van het project : E 2UP 1 40300 0067 I;

Ordonnanceringskredieten : 61.750 EUR;

Titel : Bevordering van een thematisch circuit van economische ontdekking onder de naam "La Route du Feu";

Begunstigde : "La Route du Feu A.S.B.L.".

Codificatie van het project : E 2UP 1 40300 0058 I et E 2UP 1 40300 0064 I;

Ordonnanceringskredieten : 96.697,03 EUR;

Titel : Bevordering van het congrestoerisme;

Begunstigde : "Liège Congrès A.S.B.L.".

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0059 I et E 2UR 1 40300 0062 I;

Ordonnanceringskredieten : 111.062,77 EUR;

Titel : "Verviers, Capitale wallonne de l'Eau";

Begunstigde : Stad Verviers;

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0065 I;

Ordonnanceringskredieten : 24.700,10 EUR;

Landelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Titel : Bevordering van de "Lacs de l'Eau d'Heure";

Begunstigde : "AGLEH (Association pour la Gestion des Lacs de l'Eau d'Heure)";

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0041 I;

Ordonnanceringskredieten : 39.000 EUR;

Titel : "Le Sortilège de l'Eau d'Heure";

Begunstigde : "AGLEH (Association pour la Gestion des Lacs de l'Eau d'Heure)";

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0052 I;

Ordonnanceringskredieten : 16.250 EUR;

Titel : Toeristische engineeringcel;

Begunstigde : BEPN;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0046 I;

Ordonnanceringskredieten : 110.040,59 EUR;

Titel : Uitvoering van een bevorderingsbeleid;

Begunstigde : "FTP Namur";

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0055 I;

Ordonnanceringskredieten : 52.000 EUR;

Titel : Secretariaat subregionaal comité;

Begunstigde : "FTP Namur";

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0063 I;

Ordonnanceringskredieten : 126.423,33 EUR;

Titel : Toeristische promotiecampagne van de Stad Rochefort;

Begunstigde : Stad Rochefort;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0019 I;

Ordonnanceringskredieten : 49.725 EUR;

Phasing-Out Doelstelling 1 (2000-2005);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.1 : Toeristische en culturele valorisatie;

Titel : Coördinatie van marketings-, communicatie- en concurrentievermogenacties in Henegouwen;

Begunstigde : "Cellule d'Ingénierie Touristique du Hainaut - C.I.T.H. » (Toeristische Engineeringcel van Henegouwen);

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0136 I;

Ordonnanceringskredieten : 82.770,40 EUR;

Titel : Promotiefonds;

Begunstigde : "Cellule d'Ingénierie Touristique du Hainaut - C.I.T.H. » (Toeristische Engineeringcel van Henegouwen);

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0140 I;

Ordonnanceringskredieten : 504.233,80 EUR;

Stedelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de internationale functie;

Maatregel 4.3 : Toeristische, patrimoniale en culturele valorisatie;

Titel : Secretariaat subregionaal comité;

Begunstigde : "FTP Liège";

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0061 I;

Ordonnanceringskredieten : 42.837,86 EUR;

Phasing-Out Landelijke Doelstelling 2 (2000-2005);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Titel : De streek Marche-en-Famenne en de Ardennenslag;

Begunstigde : Gemeentebestuur van Marche-en-Famenne;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0048 I;

Ordonnanceringskredieten : 697,44 EUR;

Titel : 60ste verjaardag van de Ardennenslag voor Houffalize, La Roche et Bastenaken, Begunstigde : FTLB;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0013 I;

Ordonnanceringskredieten : 1.249,94 EUR;

Titel : Secretariaat subregionaal comité;

Begunstigde : FTLB;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0064 I;

Ordonnanceringskredieten : 113.141,85 EUR;

Titel : Ardennencircuit (1905-2005);

Begunstigde : "FTP Luxembourg";

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0023 I;

Ordonnanceringskredieten : 12.443,80 EUR;

Titel : Ardwinna : netwerking van toeristische attracties en gezamenlijke commercialisering;

Begunstigde : IDELUX;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0017 I;

Ordonnanceringskredieten : 46.246,58 EUR;

Titel : 60e verjaardag van de Ardennenslag voor Houffalize;;

Begunstigde : "R.S.I. d'Houffalize";

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0012 I;

Ordonnanceringskredieten : 8.966,75 EUR;

Titel : 60e verjaardag van de Ardennenslag te La Roche;;

Begunstigde : "S.I. La Roche";

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0011 I;

Ordonnanceringskredieten : 9.750 EUR;

Titel : 60e verjaardag van de Ardennenslag te Bastenaken;;

Begunstigde : Stad Bastenaken;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0010 I;

Ordonnanceringskredieten : 18.866,07 EUR;

Basisallocatie 52,07 INTERREG III A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : De duurzame ontwikkeling en de gezamenlijke valorisatie van de grensoverschrijdende grondgebieden bevorderen;

Maatregel 2.2 : Toeristische en culturele valorisatie van het overschrijdende grondgebied;

Titel : Valorisatie van het culturele patrimonium;

Begunstigde : "A.S.B.L. Virelles Nature";

Codificatie van het project : E IFF 1 202FW GT13 I;

Ordonnanceringskredieten : 56.000 EUR;

Phasing-Out Doelstelling 1 (2000-2005);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.1 : Toeristische en culturele valorisatie;

Titel : Valorisatie van het " Domaine de Seneffe ";

Begunstigde : "Domaine de Seneffe - A.S.B.L; Musée de l'Orfèvrerie de la C.F.";

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0126 I;

Ordonnanceringskredieten : 74.368,06 EUR;

Phasing-Out Landelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Titel : Ontwerpen van toeristische wegwijzers;

Begunstigde : FTLB;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0024 I;

Ordonnanceringskredieten : 902.877,30 EUR;

Basisallocatie 63.03 INTERREG III A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : De duurzame ontwikkeling en de gezamenlijke valorisatie van de grensoverschrijdende grondgebieden bevorderen;

Maatregel 2.2 : Toeristische en culturele valorisatie van het overschrijdende grondgebied;

Titel : Project "Espace de Loisirs européens";

Begunstigde : Gemeente Gedinne;

Codificatie van het project : E IFF 1 202FW GT05 I;

Ordonnanceringskredieten : 17.177,80 EUR;

Titel : Oprichting van toeristische wandelpaden;

Begunstigde : Stad Chimay;

Codificatie van het project : E IFF 1 202FW GT13 I;

Ordonnanceringskredieten : 54.783 EUR;

Titel : Oprichting van een historisch circuit door het Oude Chimay;

Begunstigde : Stad Chimay;

Codificatie van het project : E IFF 1 202FW GT13 I;

Ordonnanceringskredieten : 36.602 EUR;

Titel : Inrichting van een historische bewegwijzering van de Route de l'Oise;

Begunstigde : Stad Chimay;

Codificatie van het project : E IFF 1 202FW GT13 I;

Ordonnanceringskredieten : 62.000 EUR;

INTERREG III A - Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 2 : Bevordering van de economische en wetenschappelijke/technologische samenwerking;

Maatregel 2.2 : Toerisme;

Titel : "Maison Wauters";

Begunstigde : Gemeente Plombières;

Codificatie van het project : E IEU 1 20200 GT01 I;

Ordonnanceringskredieten : 40.158,90 EUR;

INTERREG III A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : De duurzame ontwikkeling en de gezamenlijke valorisatie van de grensoverschrijdende grondgebieden bevorderen;

Maatregel 2.2 : Toeristische en culturele valorisatie van het overschrijdende grondgebied;

Titel : Oprichting van wandelcircuits;

Begunstigde : Gemeente Momignies Codificatie van het project : E IFF 1 202FW GT13 I;

Ordonnanceringskredieten : 5.000 EUR;

Stedelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de internationale functie;

Maatregel 4.3 : Toeristische, patrimoniale en culturele valorisatie;

Titel : "Coteaux de la Citadelle";

Begunstigde : Stad Luik;

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0040 I;

Ordonnanceringskredieten : 368.550 EUR;

Landelijke Doelstelling 2 (2000-2005);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Titel : Verwezenlijking van het project "Le Cabinet des curiosités" in het "Domaine de Chevetogne";

Begunstigde : Provincie Namen;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0051 I;

Ordonnanceringskredieten : 393.159 EUR;

Titel : Ontwikkeling van het riviernetwerk van Dinant - Begroting 2004 - Bouw Havenmeesterkantoor te Anseremme;

Begunstigde : Stad Dinant;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0039 I;

Ordonnanceringskredieten : 61.353 EUR;

Titel : Ontwikkeling van het riviernetwerk van Dinant - Begroting 2004 - Bouw Havenmeesterkantoor te Anseremme;

Begunstigde : Stad Dinant;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0039 I;

Ordonnanceringskredieten : 541.956 EUR;

Titel : Inrichting van het riviertoerisme in de Dinantse Hoge Maas - Pleisterplaats Yvoir;

Begunstigde : Gemeente Yvoir;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0035 I;

Ordonnanceringskredieten : 14.408 EUR;

Phasing-Out Landelijke Doelstelling 2 (2000-2005);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Titel : Wildpark;

Begunstigde : Stad Saint-Hubert;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0025 I;

Ordonnanceringskredieten : 15.629,60 EUR;

Titel : Europees Paardencentrum van Mont-le-Soie;

Begunstigde : Gemeente Vielsalm;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0028 I;

Ordonnanceringskredieten : 49.669,20 EUR;

Phasing-Out - Doelstelling 1;

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.1 : Toeristische en culturele valorisatie;

Titel : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie van de site "Grand Hornu";

Begunstigde : Provincie Henegouwen;

Codificatie van het project : E P1A 1 40100 0004 I;

Ordonnanceringskredieten : 30.986,69 EUR;

Titel : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie van het "Hôpital Notre-Dame à la Rose";

Begunstigde : Stad Lessen;

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0141 I;

Ordonnanceringskredieten : 493.553,89 EUR;

Titel : Inrichting en toeristische valorisatie van de "Jardins suspendus" te Thuin;

Begunstigde : Stad Thuin;

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0161 I;

Ordonnanceringskredieten : 25.995 EUR;

Titel : Restauratie en toeristische inrichting van het Belfort van de Stad Thuin;

Begunstigde : Stad Thuin;

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0118 I;

Ordonnanceringskredieten : 289.351 EUR;

Begunstigde : Stad Edingen;

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0002 I;

Titel : Valorisatie van het park van Edingen - fase 1 - deel 1;

Ordonnanceringskredieten : 34.494,39 EUR;

Titel : Valorisatie van het park van Edingen - fase 1 - deel 2;

Ordonnanceringskredieten : 28.944,50 EUR;

Titel : Valorisatie van het park van Edingen - fase 1 - deel 3;

Ordonnanceringskredieten : 132.584 EUR;

Basisallocatie 72.05 Landelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Titel : Verbetering van het onthaal van bezoekers in het "Musée du train à vapeur" van Treignes Begunstigde : Commissariaat-generaal voor Toerisme;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0066 I;

Ordonnanceringskredieten : 22.769 EUR;

Phasing-Out Doelstelling 1 (2000-2006);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.1 : Toeristische en culturele valorisatie;

Titel : Finalisering van de herkwalificatie van de site "Bois du Casier" te Marcinelle;

Begunstigde : IGRETEC (CGT);

Codificatie van het project : E P1A 1 40100 0120 I;

Ordonnanceringskredieten : 349.530 EUR, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 7.050 duizend EUR overgedragen van programma 09 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 09 van organisatieafdeling 30 en van programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 18 april 2005.

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^