Ministerieel Besluit van 18 augustus 2008
gepubliceerd op 07 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van burgerlijke stand en notariaat

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2009015087
pub.
07/07/2009
prom.
18/08/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 AUGUSTUS 2008. - Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van burgerlijke stand en notariaat


De Minister van Buitenlandse Zaken, Gelet op de wet van 12 juli 1931 betrekking hebbende op zekere akten van de burgerlijke stand evenals op de bevoegdheid der diplomatieke en consulaire ambtenaren in zake burgerlijke stand, inzonderheid op artikel 2, B ;

Gelet op de wet van 10 juli 1931 betreffende de bevoegdheid der diplomatieke en consulaire agenten in notariële zaken, inzonderheid op artikel 2, 2°, Besluit :

Artikel 1.De functie van ambtenaar van de burgerlijke stand wordt verleend aan de titularis van het Consulaat van België in Tirana.

Art. 2.De titularis van het Consulaat van België in Pristina oefent het notarisambt uit.

Brussel, 18 augustus 2008.

K. DE GUCHT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^