Ministerieel Besluit van 18 december 1998
gepubliceerd op 02 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
1999027046
pub.
02/02/1999
prom.
18/12/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën


De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 12 en 16 januari 1989 en 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1° en 2°bis;

Gelet op de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën, alsook op de bijlage erbij die aangeeft in welke categorie bepaalde wegen of stukken weg ingedeeld zijn;

Overwegende dat bij de indeling in de aldus vastgestelde categorieën en subcategorieën rekening moet worden gehouden met de urbanistische realiteit en met de verplichtingen die opgelegd worden voor meer verkeersveiligheid;

Overwegende dat het stuk weg tussen de kilometerpaal 0 (Waver, Place A. Boch) en de kilometerpaal 0,7 (E411) een stedelijk gebied is dat bij vergissing bij het R.G.G. ingedeeld werd;

Overwegende dat het derhalve bij het RESI ingedeeld moet worden;

Overwegende dat het stuk weg tussen de kilometerpaal 0,7 en de kilometerpaal 1,2 (Waver, rue de la Wastine) een overgangszone vormt tussen het RESI en het R.G.G. II;

Overwegende dat het derhalve bij het R.G.G. III ingedeeld moet worden;

Overwegende dat het stuk weg tussen de kilometerpaal 8,9 (Louvain-la-Neuve N233) en de kilometerpaal 9,579 nog niet ingedeeld is;

Overwegende dat het, vanwege de aard ervan, bij het R.G.G. II ingedeeld moet worden, Besluit :

Artikel 1.Het stuk weg tussen de kilometerpaal 0 en de kilometerpaal 0,7 van de N238 wordt bij het RESI ingedeeld.

Het stuk weg tussen de kilometerpaal 0,7 en de kilometerpaal 1,2 wordt bij het R.G.G. ingedeeld.

Het stuk weg tussen de kilometerpaal 8,9 en de kilometerpaal 9,579 wordt bij het R.G.G. II ingedeeld.

Art. 2.De bijlage bij het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën, wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

Namen, 18 december 1998.

M. LEBRUN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^