Ministerieel Besluit van 18 december 2015
gepubliceerd op 19 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Pensioendienst voor de overdeidsssector van de vertrouwenspersoon integriteit

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015014286
pub.
19/01/2016
prom.
18/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015014286

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


18 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Pensioendienst voor de overdeidsssector van de vertrouwenspersoon integriteit


De Minister van van Pensioenen, Gelet op de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 oktober 2014 tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden, artikel 6, § 2, Besluit :

Artikel 1.Wordt aangesteld als vertrouwenspersonen integriteit bij de Pensioendienst voor de overheidssector, voor een periode van zes jaar, de heer Benoît WILLEMS van de Franse taalrol.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 18 december 2015.

D. BACQUELAINE


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^