Ministerieel Besluit van 18 december 2018
gepubliceerd op 09 januari 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot benoeming van één of meerdere adjunct-secretarissen voor de Hoge Raad voor Vrijwilligers en tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de terugbetaling van de verplaatsingskosten voor de leden van deze Raad

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018206473
pub.
09/01/2019
prom.
18/12/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018206473

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


18 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot benoeming van één of meerdere adjunct-secretarissen voor de Hoge Raad voor Vrijwilligers en tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de terugbetaling van de verplaatsingskosten voor de leden van deze Raad


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, artikel 4, § 2, vervangen door het koninklijk besluit van 24 november 2016, en artikel 7, gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 april 2007;

Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit tot benoeming van één of meerdere adjunct-secretarissen voor de Hoge Raad voor Vrijwilligers en tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de terugbetaling van de verplaatsingskosten voor de leden van deze Raad, worden de woorden "Mevrouw Monique Estas, wonende in Brussel", vervangen door de woorden "Mevrouw Mathilde Henkinbrant, wonende in Brussel".

Brussel, 18 december 2018.

De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^