Ministerieel Besluit van 18 februari 2014
gepubliceerd op 08 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2004 houdende aanwijzing van de voorzitter en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de pe

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022086
pub.
08/04/2014
prom.
18/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031561 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van een ontwerper van bijzondere bestemmings-plannen type ministerieel besluit prom. 14/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031562 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van een ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen sluiten houdende aanwijzing van de voorzitter en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 10, § 1, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, artikel 49, gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 42, § 1, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 1991 houdende oprichting, werking en statuut van het personeel van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004022407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XIII, van een Basisoverlegcomité voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XIII, van een Basisoverlegcomité voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het voorstel van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 14 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031561 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van een ontwerper van bijzondere bestemmings-plannen type ministerieel besluit prom. 14/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031562 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van een ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen sluiten houdende aanwijzing van de voorzitter en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.De heer Laurent GUINOTTE, administrateur-generaal van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wordt aangewezen als voorzitter van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van voornoemde instelling.".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 januari 2014.

Brussel, 18 februari 2014.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^