Ministerieel Besluit van 18 januari 2000
gepubliceerd op 16 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de erkenning van de instellingen die opleidingen van veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 1 verstrekken

bron
ministerie van economische zaken
numac
2000011034
pub.
16/03/2000
prom.
18/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JANUARI 2000. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van de instellingen die opleidingen van veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 1 verstrekken


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels en daarmede geladen tuigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 1999 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren inzonderheid op de artikelen 9, 10, 11, 15 en 16;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/10/1999 pub. 18/11/1999 numac 1999011370 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit betreffende de beroepsbekwaamheid van de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 1 sluiten betreffende de beroepsbekwaamheid van de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 1, inzonderheid op de artikelen 3 en 4;

Overwegende dat de hieronder vermelde instellingen, gevestigd in België, de voorwaarden vervullen, vastgesteld in de artikelen 3 en 4 van bovenvermeld ministerieel besluit, Besluit :

Artikel 1.Voor het verstrekken van de opleiding van veiligheidsadviseur voor het vervoer over de weg, per spoor en over de binnenwateren van de gevaarlijke goederen van de klasse 1, worden de volgende instellingen erkend : - Forces armées - 4 Bataillon Logistique - 7 Compagnie Ecolage Véhicule, Camp Roi Albert, Route de Liège, 6900 Marche-en-Famenne; - Krijgsmacht - 18 Bataljon Logistiek - 1 Compagnie Scholing Voertuigen, Kamp Beverlo - Kwartier Leopold I - Koninklijk Park, 3970 Leopoldsburg.

Art. 2.De opleiding is voorbehouden voor het personeel van de Belgische Krijgsmacht.

Art. 3.Deze instellingen brengen het hoofd van de Dienst der Springstoffen onmiddellijk op de hoogte van elke wijziging van de gegevens betreffende de erkenning.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 18 januari 2000.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^