Ministerieel Besluit van 18 januari 2019
gepubliceerd op 23 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen"

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019030063
pub.
23/01/2019
prom.
18/01/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030063

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


18 JANUARI 2019. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen"


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie, artikel 68, 2° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 betreffende de organisatie en werking van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen", artikel 4, tweede en derde lid;

Gelet op de voordracht van een lid en zijn plaatsvervanger door de vertegenwoordigde Ministers bedoeld in artikel 4, tweede lid, 3° tot en met 12° van het voormelde koninklijk besluit van 22 juni 2017, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag uit haar mandaat als lid van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen", als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen wordt verleend aan mevrouw Sonja Van Laer.

Art. 2.Eervol ontslag uit zijn mandaat als plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen", als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen wordt verleend aan de heer Laurijn Van Steenbergen.

Art. 3.Wordt benoemd tot lid van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen", als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen, de heer Pierre Goret.

Art. 4.Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen", als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen, de heer Rémi Lepape.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 18 januari 2019.

K. PEETERS


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^