Ministerieel Besluit van 18 juli 2005
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 1987 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Raad van State

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000449
pub.
02/08/2005
prom.
18/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JULI 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 1987 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité (300) voor de Raad van State


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de gecoordineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid artikel 10, laatst gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983 en op artikel 11, § 1, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1989 en laatst bij de wet van 11 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op het artikel 42 § 1, tweede lid en de artikelen 34, tweede lid, en 47, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 1987, houdende oprichting van een Basisoverlegcomité (300) voor de Raad van State, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 maart 1989, 9 mei 1994, 1 juli 1998, 13 september 2001 en 7 oktober 2002, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 1 oktober 1987, houdende oprichting van een Basisoverlegcomité (300) voor de Raad van State, zoals gewijzigd door de ministeriële besluiten van respectievelijk 14 maart 1989, 9 mei 1994, 1 juli 1998, 13 september 2001 en 7 oktober 2002 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd : - De heer Ph. Bouvier, Auditeur-generaal, wordt effectief lid; - De heer Kl. Vanhoutte, Beheerder, wordt effectief lid; - De heer P. De Wolf, Adjunct-auditeur-generaal, wordt plaatsvervangend lid.

Brussel, 18 juli 2005.

De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^