Ministerieel Besluit van 18 juli 2012
gepubliceerd op 05 september 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029345
pub.
05/09/2012
prom.
18/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JULI 2012. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school


De Minister van Gezondheid, Gelet op het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school, zoals later gewijzigd;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2002 betreffende de Commissie voor de gezondheidspromotie op school;

Overwegende dat het mandaat van de leden van de Commissie ten einde loopt;

Overwegende dat de Hoge Raad voor de gezondheidspromotie en de Hoge Raad voor de psycho-medisch-sociale centra hun vertegenwoordigers hebben voorgesteld;

Overwegende dat de Secretaris-generaal van de Franse Gemeenschap ambtenaren van de Algemene Dienst voor Pedagogische Zaken, Onderzoek in de opvoeding en de Sturing van het onderwijs en van de Algemene Dienst voor de Hogescholen en van het hoger kunstonderwijs heeft aangesteld;

Overwegende dat de federaties en verenigingen van inrichtende machten van diensten voor gezondheidspromotie op school, de representatieve federaties van het medisch en verpleegkundig personeel die in de sector van de gezondheidspromotie op school werken, de federaties van inrichtende machten van het onderwijs, de federaties van ouderverenigingen, de representatieve studentenverenigingen op gemeenschapsniveau en de plaatselijke centra voor gezondheidspromotie geraadpleegd werden;

Overwegende dat de gemeenschapsdienst voor gezondheidspromotie op school vertegenwoordigers heeft voorgesteld;

Overwegende dat de Minister van gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs inrichtingshoofden voorgesteld heeft van het gewoon of gespecialiseerd basis- of secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap, alsook zijn vertegenwoordigers;

Overwegende dat de Minister van Gezondheid haar vertegenwoordigers heeft voorgesteld;

Overwegende dat de Algemene Directie Gezondheid en de Algemene Directie Leerplichtonderwijs hun vertegenwoordigers hebben aangesteld;

Overwegende dat de werkende en plaatsvervangende leden van de Commissie voor gezondheidspromotie op school moeten worden benoemd, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot stemgerechtigd lid van de Commissie voor gezondheidspromotie op school : 1° als lid afkomstig uit de federaties of verenigingen van inrichtende machten van diensten voor gezondheidspromotie op school : - Mevr.Isabelle FRANKINET, werkend lid en Mevr. Marie-Louise BERNIER, plaatsvervangend lid; - Mevr. Isabelle GASPARD, werkend lid, en de heer M. Jean-Marie BONAMEAU, plaatsvervangend lid; - Mevr. Fabienne HENRY, werkend lid, en de heer Jacques MOLENBERGHS, plaatsvervangend lid; 2° a) als lid uit het artsenpersoneel, werkzaam in de sector gezondheidspromotie op school : - Mevr.Axelle VERMEEREN, werkend lid, en Mevr. Martine DE WASSEIGE, plaatsvervangend lid; - Mevr. Lise MASKENS, werkend lid, en de heer Jean-Claude HARIGA, plaatsvervangend lid; b) als lid uit het verpleegkundig personeel, werkzaam in de sector gezondheidspromotie op school : - Mevr.Chantal JANSSENS, werkend lid en Mevr. Marie FRIEDEL, plaatsvervangend lid; - Mevr. Marie-Pierre WODON, werkend lid, en Mevr. Brigitte COLLET, plaatsvervangend lid. 3° als lid voorgesteld door de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie : - de heer Michel DEMARTEAU, werkend lid en de heer Michel PETTIAUX, plaatsvervangend lid; - Mevr. Isabelle GODIN, werkend lid en Mevr. Bernadette TAEYMANS, plaatsvervangend lid. 4° als lid voorgesteld door de Hoge Raad voor de psycho-medisch-sociale centra : - Mevr.Claire KAGAN, werkend lid, en Mevr. Dominique SOIRON, plaatsvervangend lid. 5° als ambtenaar van de Algemene Dienst pedagogische zaken, het Onderzoek in de Opvoeding en de sturing van het onderwijs : - Mevr.Catherine GUISSET, werkend lid, en, de heer Didier LETURCQ, plaatsvervangend lid. 6° als inrichtingshoofd van het gewoon of gespecialiseerd, basis- of secundair onderwijs, van de Franse Gemeenschap : - Mevr.Marie-Christine CROMBE, werkend lid, en de heer Frédéric DELFOSSE, plaatsvervangend lid. 7° a) als lid afkomstig uit de federaties van inrichtende machten van het vrij gesubsidieerd onderwijs : - Mevr.Véronique PAQUOT, werkend lid, en Mevr. Catherine VAN QUAETHOVEN, plaatsvervangend lid. b) als lid afkomstig uit de federaties van inrichtende machten van het officieel gesubsidieerd onderwijs : - de heer François VRANCKEN, werkend lid, en de heer M.Philippe DEMIESSE, plaatsvervangend lid. 8° a) als lid dat de federaties van ouderverenigingen vertegenwoordigt van het officieel onderwijs : - Mevr.Joëlle LACROIX, werkend lid en Mevr. Johanna de VILLERS, plaatsvervangend lid. b) als lid dat de federaties van ouderverenigingen vertegenwoordigt van het vrij onderwijs : - Mevr.Christine RIGAUT, werkend lid, en Mevr. Rosetta BELVEDERE, plaatsvervangend lid. 9° als lid afkomstig uit plaatselijke centra voor gezondheidspromotie : - Mevr.Sandrine BRUGNONE, werkend lid, en Mevr. Jessica JADOT, plaatsvervangend lid. 10° als lid voorgesteld door de gemeenschapsdienst voor gezondheidspromotie : - Mevr.Chantal VANDOORNE, werkend lid, en Mevr. Marie-Christine MIERMANS, plaatsvervangend lid. 11° als ambtenaar van de Algemene Dienst voor de Hogescholen en van het hoger kunstonderwijs : - Mevr.Olivia BODART, werkend lid, en Mevr. Nadine COLLARD, plaatsvervangend lid. 12° als vertegenwoordiger van de representatieve studentenverenigingen op gemeenschapsniveau : - Mevr.Anaïs TAVERNIER, werkend lid en de heer Michaël HOLZEMANN, plaatsvervangend lid.

Art. 2.Worden benoemd tot lid van de Commissie voor gezondheidspromotie op school met raadgevende stem : 1° als vertegenwoordiger van de Minister van Gezondheid : - de heer Thierry MARTIN, werkend lid, en Mevr.Anne LIESSE, plaatsvervangend lid. 2° als vertegenwoordiger van de Minister van gewoon of gespecialiseerd, basis- en secundair onderwijs : - de heer Etienne JOCKIR, werkend lid, en Mevr.Anne-Pascale EPPE, plaatsvervangend lid. 3° als vertegenwoordiger van de Algemene Directie Gezondheid : - Mevr.Madhy KOSIA, werkend lid, en Mevr. Marie-Claire MINNE, plaatsvervangend lid. 4° als vertegenwoordiger van de Algemene Directie leerplichtonderwijs : - Mevr.Natalia MOLANO-VASQUEZ, werkend lid, en de heer Fabrice AERTS-BANCKEN, plaatsvervangend lid.

Art. 3.Mevr. Fabienne HENRY wordt benoemd tot voorzitter van de Commissie.

Mevr. Lise MASKENS wordt benoemd tot vice-voorzitter van de Commissie.

Art. 4.De voorzitter, vice-voorzitter en leden worden benoemd voor een periode van vijf jaar met ingang van de dag waarop dit besluit in werking treedt.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 18 juli 2012.

Brussel, 18 juli 2012.

Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^