Ministerieel Besluit van 18 juni 1997
gepubliceerd op 23 augustus 1997
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie

bron
ministerie van economische zaken
numac
1997011255
pub.
23/08/1997
prom.
18/06/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997016135 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1994 tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de Nationale Zuiveldienst overgaan naar het Ministerie van Landbouw type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997016136 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1994 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten overgaan naar het Ministerie van Landbouw type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997012213 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor we type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997012215 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997002044 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit van 2 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997016135 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1994 tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de Nationale Zuiveldienst overgaan naar het Ministerie van Landbouw type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997016136 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1994 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten overgaan naar het Ministerie van Landbouw type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997012213 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor we type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997012215 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997002044 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 15 maart 1996 uitgebracht door het basisoverlegcomité van het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het advies uitgebracht door het directiecomité;

Gelet op het advies van de afgevaardigde van de Minister van Financiën, gegeven op 7 maart 1996;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 17 december 1996;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 17 december 1996, Besluit :

Artikel 1.De betrekkingen opgenomen in artikel 1, 1, van het koninklijk besluit van 2 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997016135 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1994 tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de Nationale Zuiveldienst overgaan naar het Ministerie van Landbouw type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997016136 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1994 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten overgaan naar het Ministerie van Landbouw type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997012213 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor we type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997012215 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997002044 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie worden onderverdeeld als volgt : niveau 1 1 van de 2 betrekkingen van ingenieur-directeur kan bezoldigd worden in de weddeschaal 13E; de betrekking van adviseur kan bezoldigd worden in de weddeschaal 13B; de betrekking van industrieel ingenieur-directeur kan bezoldigd worden in de weddeschaal 13B; 1 van de 2 betrekkingen van ingenieur wordt bezoldigd in de weddeschaal 10E; 1 van de 2 betrekkingen van ingenieur wordt bezoldigd in de weddeschaal 10F; 1 van de 2 betrekkingen van industrieel ingenieur kan bezoldigd worden in 10C; 1 van de 2 betrekkingen van adjunct-adviseur wordt bezoldigd in de weddeschaal 10C; de betrekking van vertaler-revisor kan bezoldigd worden in de weddeschaal 10C; niveau 2+ de betrekking van eerstaanwezend directiesecretaris kan bezoldigd worden in de weddeschaal 28B; de betrekking van eerstaanwezend boekhouder kan bezoldigd worden in de weddeschaal 28D; niveau 2 a. administratief personeel : 1 van de 3 betrekkingen van bestuurschef wordt bezoldigd in de weddeschaal 22B;b. technisch personeel : de betrekking van hoofdtechnicus kan bezoldigd worden in de weddeschaal 22B; niveau 3 a. administratief personeel : 1 van de 13 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddeschaal 30I; 3 van de 13 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30H; 3 van de 13 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30F; c. meesters-, vak- en dienstpersoneel : 1 van de 2 betrekkingen van vakman kan bezoldigd worden in de weddeschaal 30G; 1 van de 2 betrekkingen van vakman kan bezoldigd worden in de weddeschaal 30J.

Art. 2.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddeschaal, elke bevordering door verhoging in weddeschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 1 vastgestelde betrekkingen.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 13 september 1995 tot uitvoering van het koninkiijk besluit van 7 augustus 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 2 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997016135 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1994 tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de Nationale Zuiveldienst overgaan naar het Ministerie van Landbouw type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997016136 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1994 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten overgaan naar het Ministerie van Landbouw type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997012213 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor we type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997012215 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton type koninklijk besluit prom. 02/05/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997002044 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie.

Brussel, 18 juni 1997.

E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^