Ministerieel Besluit van 18 juni 1999
gepubliceerd op 13 juli 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 40e huwelijksverjaardag van Z.M. Koning Albert II en H.M. Koningin Paola

bron
ministerie van financien
numac
1999003416
pub.
13/07/1999
prom.
18/06/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JUNI 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 40e huwelijksverjaardag van Z.M. Koning Albert II en H.M. Koningin Paola


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 28 juni 1967 en 23 december 1988, en op artikel 2, gewijzigd bij de wet van 23 december 1988;

Gelet op het koninklijk besluit van 1999 betreffende het slaan van zilveren herdenkingsmuntstukken ter gelegenheid van de 40e huwelijksverjaardag van Z.M. Koning Albert II en H.M. Koningin Paola.

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 17 juni 1999;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de munten nog in juli 1999 moeten worden uitgegeven, rekening houdend met het ontwerp van deze uitgifte, Besluit :

Artikel 1.De uitgifteprijs van de herdenkingsmunt van 250 F, in proof-kwaliteit, is vastgesteld op 1 100 F per munt.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 18 juni 1999.

J.-J. VISEUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^