Ministerieel Besluit van 18 juni 2001
gepubliceerd op 09 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de aflossing der preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

bron
ministerie van financien
numac
2001003398
pub.
09/08/2001
prom.
18/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JUNI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de aflossing der preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen


De Minister van Financiën, Gelet op artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 augustus 1936, gewijzigd door het besluit van de Regent van 29 juni 1948 houdende regeling van de modaliteiten van de aflossing der preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;

Gelet op artikel 5 van het koninklijk besluit van 9 juni 1992, gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot wijziging van de modaliteiten van de uitloting van de preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Besluit :

Artikel 1.Het nominaal kapitaal van de preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen af te lossen op of vóór 1 september 2002 wordt vastgesteld op BEF 40 651 000, verdeeld als volgt : voor de effecten van de Belgische tranche tegen 4 pct. geconverteerd : BEF 40 651 000.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 9 juni 1992 gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot wijziging van de modaliteiten van de uitloting van de preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen is het door artikel 1 bepaalde af te lossen bedrag een vermoedelijk bedrag rekening gehouden met de toegelaten marge.

Brussel, 18 juni 2001.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^