Ministerieel Besluit van 18 juni 2001
gepubliceerd op 21 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011263
pub.
21/07/2001
prom.
18/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


18 JUNI 2001. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van certificatie- en keuringsinstellingen, alsmede van beproevingslaboratoria, inzonderheid op artikel 2, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1991, houdende de oprichting van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot oprichting van een accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen en tot vaststelling van de accreditatieprocedures overeenkomstig de criteria van de normen van de reeks NBN EN 45000, inzonderheid op artikel 7, § 1, en artikel 8, §§ 2, 3 en 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 juni 1994 houdende benoeming van de leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 augustus 1996 houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999011055 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en pe sluiten houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000011209 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en pe sluiten houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen, Besluit : Enig artikel. Aan de heer H. Voorhof wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functie van voorzitter van de Coördinatiecommissie voor de accreditatie van certificatie-instellingen.

De heer G. Merken wordt benoemd tot voorzitter van de Coördinatiecommissie voor de accreditatie van certificatie-instellingen, ter vervanging van de heer H. Voorhof.

Brussel, 18 juni 2001.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^