Ministerieel Besluit van 18 juni 2001
gepubliceerd op 21 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitster van de Accreditatiebureau van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011264
pub.
21/07/2001
prom.
18/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


18 JUNI 2001. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitster van de Accreditatiebureau van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van certificatie- en keuringsinstellingen, alsmede van beproevingslaboratoria, inzonderheid op artikel 2, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1991, houdende de oprichting van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot oprichting van een accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen en tot vastelling van de procedures en de voorwaarden voor accreditatie overeenkomstig de criteria van de normen van de reeks NBN EN 45000;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 mei 1993 houdende benoeming van de leden van de Coördinatiecommissie en het Accreditatiebureau van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen, Besluit : Enig artikel. Aan de heer G. Merken wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functie als voorzitter van het Accreditatiebureau voor de accreditatie van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen.

Mevr. N. Meurée-Vanlaethem wordt benoemd tot voorzitster van het Accreditatiebureau voor de accreditatie van de beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen, ter vervanging van de heer G. Merken.

Brussel, 18 juni 2001.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^