Ministerieel Besluit van 18 juni 2001
gepubliceerd op 21 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende ontslag van de voorzitter en benoeming van de voorzitster van de Algemene Kalibratie Commissie

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011266
pub.
21/07/2001
prom.
18/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


18 JUNI 2001. - Ministerieel besluit houdende ontslag van de voorzitter en benoeming van de voorzitster van de Algemene Kalibratie Commissie


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen, inzonderheid op artikel 30, § 4, gewijzigd bij de wet van 21 februari 1986;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1986 tot inrichting van de Belgische Kalibratie Organisatie, inzonderheid op artikel 4, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 december 1986 tot oprichting van een "Algemene Kalibratie Commissie" en tot bepaling van haar opdracht en samenstelling, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd door het ministerieel besluit van 18 maart 1987;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juli 1987 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Algemene Kalibratie Commissie;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juli 1991 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 1987 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Algemene Kalibratie Commissie;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 februari 1997 houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Algemene Kalibratie Commissie, Besluit : Enig artikel. Aan de heer H. Voorhof wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functie van voorzitter van de Algemene Kalibratie Commissie.

Mevr. N. Meurée-Vanlaethem wordt benoemd tot voorzitster van de Algemene Kalibratie Commissie, ter vervanging van de heer H. Voorhof.

Brussel, 18 juni 2001.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^