Ministerieel Besluit van 18 juni 2010
gepubliceerd op 17 augustus 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04 en 15 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010204285
pub.
17/08/2010
prom.
18/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JUNI 2010. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04 en 15 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010


De Minister-President, De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 10 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op de besluiten van de Waalse Regering van 17 januari 2008 tot wijziging van de besluiten van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote en de kleine en middelgrote ondernemingen;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.11, programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, in het kader van de programma's "Convergencie (2007-2013)", namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Convergentie;

Hoofdlijn 1 : Oprichting van ondernemingen en creatie van werkgelegenheid;

Maatregel 1.1 : Stimulering van de investeringen ten gunste van de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde;

Project en codificatie van het project : Verschillende dossiers economische expansie : E CV 1 101;

Basisallocatie : 51.11.02;

Vastleggingskredieten : 7.150.000,00 EUR;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 51.10, 51.11, 51.12 van programma 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 24 juli 2008, 4 september 2008, 27 mei 2009 en 3 juni 2009 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Convergentie en gewestelijke Concurrentiekracht en Werkgelegenheid en Interreg IV A en B, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van de ontwikkelingspolen;

Titel : Sambreville - Ontwikkelingskern van de Beneden Samber;

Project : Aanleg van de toegangsweg tot de economische activiteitenzone "Sainte-Eugénie";

Operator : BEP;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 110.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 0935 G;

Titel : Verbetering van de bereikbaarheid van de stad Vielsalm en van de economische activiteitenpool;

Project : Uitrusting van bedrijfsruimten;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 83.510,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1209 G;

Titel : Versterking van de kern van Marche-en-Famenne als drijvende kracht voor het Noorden van de provincie Luxemburg;

Project : Inrichting van een wetenschapspark;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 577.079,29 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1254 G;

Titel : "SPI+ - Intervapeur - Abattoir";

Project : Luik 2 - uitrusting;

Operator : SPI + ;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 403.678,11 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1537 G;

Titel : "Centre du Design" te Luik;

Project : Uitrusting;

Operator : SPI + ;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 356.250,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1547 G;

Titel : Herkwalificatie van de terreinen rondom het station van Bressoux in Luik;

Project : Uitrusting;

Operator : SPI + ;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 10.620,51 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1553 G;

Titel : Uitbreiding Luik wetenschapspark;

Project : Uitbreiding Luik wetenschapspark;

Operator : SPI + ;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 3.494.404,80 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1580 G;

Titel : GIGA BioIndustry Support;

Project : "Accueil Entreprises";

Operator : SPI + ;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 1.744.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1959 G;

Titel : Herstructurering en economische herdynamisering van het "Centre-Ardenne";

Project : Spoorwegaansluiting van het "PAE Ardenne Logistics";

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 1.555.041,91 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 2055 G;

Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van de ontwikkelingspolen;

Titel : Plate-forme multimodale de Garocentre;

Project : Aanleg van de toegangsweg tot de economische activiteitenzone "Sainte-Eugénie";

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 51.10.04;

Ordonnanceringskredieten : 452.185,25 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1414 G;

Titel : MONS, pôle de croissance : Doelstelling 2015. "Portefeuille 3.

Le quartier des Arts et de l'Artisanat";

Project : "Centre d'entreprise Design";

Operator : Stad Bergen;

Basisallocatie : 51.10.04;

Ordonnanceringskredieten : 704.250,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1440 G;

Titel : ECOPOLE - Creatie van een activiteitspool voor duurzame ontwikkeling;

Project : Oostelijke sluiting van ECOPOLE;

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie : 51.10.04;

Ordonnanceringskredieten : 2.410.812,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1517 G;

Titel : ECOPOLE - Creatie van een activiteitspool voor duurzame ontwikkeling;

Project : Sluiting van ECOPOLE;

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie : 51.10.04;

Ordonnanceringskredieten : 2.142.957,50 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1518 G;

Titel : Bergen West : economische reconversie van het gebied;

Project : ZAEP Bergen - Rotonde Initialis;

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 51.10.04;

Ordonnanceringskredieten : 121.387,20 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1566 G;

Titel : Versterking van infrastructuren met economisch belang van "Wallonie picarde";

Project : Oprichting van onthaalinfrastructuren;

Operator : IDETA;

Basisallocatie : 51.10.04;

Ordonnanceringskredieten : 555.299,63 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1722 G;

Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : Phénix;

Project : Commerciële multimodale;

Operator : Stad Charleroi;

Basisallocatie : 51.10.04;

Ordonnanceringskredieten : 198.324,70 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1645 G;

Interreg IV B Noord-West Europa;

Hoofdlijn 4 : Bevordering van sterke en welvarende gemeenschappen op transnationaal niveau;

Titel : VALUE;

Operator : SPI + ;

Basisallocatie : 51.12.04;

Ordonnanceringskredieten : 114.970,00 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 400000 001A B;

Interreg IV A Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 2 : Duurzame ontwikkeling;

Maatregel 2.3 : Productie en bevordering van hernieuwbare energie;

Titel : SIS;

Operator : "WFG";

Basisallocatie : 51.12.04;

Ordonnanceringskredieten : 69.021,25 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 102003 2001 G;

Titel : SIS;

Operator : SPI + ;

Basisallocatie : 51.12.04;

Ordonnanceringskredieten : 11.212,67 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 102003 2001 G;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 31.03, 31.11 en 31.18 van programma 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 21 maart 2008, 11 september 2008 en 27 mei 2009 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Interreg IV A en de Programma's Convergentie en Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Convergentie;

Hoofdlijn 1 : Oprichting van ondernemingen en creatie van werkgelegenheid;

Maatregel 1.3° : Aan de ondernemingen en entrepreneurschap verleende steundiensten;

Titel : Equilibre;

Project : "Incubateurs en économie sociale - Hainaut;

Operator : PROGRESS (Vroeger ECONOMONS);

Basisallocatie : 31.03.15;

Ordonnanceringskredieten : 116.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1329 G;

Titel : Equilibre;

Project : "Incubateurs en économie sociale - Hainaut;

Operator : AZIMUT (Vroeger ACES);

Basisallocatie : 31.03.15;

Ordonnanceringskredieten : 163.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1331 G;

Titel : Equilibre;

Project : "Incubateurs en économie sociale - Hainaut;

Operator : "CRES";

Basisallocatie : 31.03.15;

Ordonnanceringskredieten : 116.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1330 G;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 1 : Oprichting van ondernemingen en creatie van werkgelegenheid;

Maatregel 1.3° : Aan de ondernemingen en entrepreneurschap verleende steundiensten;

Titel : Equilibre;

Project : "Incubateurs en économie sociale - Dinant;

Operator : Challenge;

Basisallocatie : 31.11.15;

Ordonnanceringskredieten : 69.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1041 G;

Titel : "Pépinière d'entreprises";

Project : Design;

Operator : "JOB'In";

Basisallocatie : 31.11.15;

Ordonnanceringskredieten : 34.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1138 G;

Interreg III A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : D.E.S.I.R.;

Operator : ConcertES VZW;

Basisallocatie : 31.18.15;

Ordonnanceringskredieten : 181.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0013 G, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 7.150 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 02 van organisatieafdeling 18.

Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 15.117 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 04 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 679 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 15 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 02, 04, en 15 van organisatieafdeling 18 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR )

Basisallocatie

Initieel krediet En overdrachtsbesluiten G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA18 51.11.02

29.000

10.000

+ 7.150

-

36.150

10.000

OA18 51.10.04

0

0

-

+ 6.586

0

6.586

OA18 51.11.04

0

0

-

+ 8.335

0

8.335

OA18 51.12.04

0

0

-

+ 196

0

196

OA18 31.03.15

0

0

-

+ 395

0

395

OA18 31.11.15

0

0

-

+ 103

0

103

OA18 31.18.15

0

0

-

+ 181

0

181

OA32 01.01.01

101.621

101.986

- 7.150

- 15.796

94.471

86.190


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 18 juni 2010.

R. DEMOTTE J-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^