Ministerieel Besluit van 18 juni 2015
gepubliceerd op 30 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbar

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2015002007
pub.
30/06/2015
prom.
18/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015002007

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


18 JUNI 2015. - Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector


De Minister belast met Ambtenarenzaken, Gelet op de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector, artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector, artikel 1;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 april 2015, Besluit :

Artikel 1.De bijzondere bepalingen betreffende de sociale zekerheid inzake de vierdagenweek worden van toepassing verklaard op : •de gemeente Terhulpen; • de gemeente Libramont-Chevigny; • de stad Antoing; • de provincie Waals-Brabant; • de gemeente Blieberg; • het openbaar centrum voor maatschappelijk Welzijn van Oupeye; • de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2.De bijzondere bepalingen betreffende de sociale zekerheid inzake het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar worden van toepassing verklaard op : • de gemeente Terhulpen; • de gemeente Libramont-Chevigny; • de stad Antoing; • de provincie Waals-Brabant; • de gemeente Blieberg; • het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oupeye; • de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 18 juni 2015.

S. VANDEPUT


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^