Ministerieel Besluit van 18 november 2013
gepubliceerd op 28 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spooraansluiting Lhoist « Siège Cimenterie », die de steengroeve van de NV Dumont-Wautier van Hermalle-sous-Huy verbindt met de spoorlijn nr. 125, baanvak N

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014677
pub.
28/11/2013
prom.
18/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spooraansluiting Lhoist « Siège Cimenterie », die de steengroeve van de NV Dumont-Wautier van Hermalle-sous-Huy verbindt met de spoorlijn nr. 125, baanvak Namen - Luik-Guillemins, gelegen te Saint-Georges-sur-Meuse


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen, artikel 17, vervangen bij de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Overwegende dat het noodzakelijk is veiligheidsinrichtingen te plaatsen aan de overweg nr. 2 op de spooraansluiting Lhoist « Siège Cimenterie », die de steengroeve van de NV Dumont-Wautier van Hermalle-sous-Huy verbindt met de spoorlijn nr. 125, baanvak Namen - Luik-Guillemins, gelegen te Saint-Georges-sur-Meuse, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg, Besluit :

Artikel 1.De overweg nr. 2 op de spooraansluiting Lhoist « Siège Cimenterie », die de steengroeve van de NV Dumont-Wautier van Hermalle-sous-Huy verbindt met de spoorlijn nr. 125, baanvak Namen - Luik-Guillemins, gelegen te Saint-Georges-sur-Meuse, wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°, het verkeersbord A45 en 2° a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2.Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit : 1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;3) op elk verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang toestaat. Brussel, 18 november 2013.

M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^