Ministerieel Besluit van 18 oktober 2018
gepubliceerd op 21 november 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2013 tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg"

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018032058
pub.
21/11/2018
prom.
18/10/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032058

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


18 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013024128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013024126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » sluiten tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg"


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 20, gewijzigd bij de wetten van 10 april 2014, 18 december 2016 en 18 juni 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 25/03/1999 numac 1999022167 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen sluiten betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013024128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013024126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » sluiten tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg", Besluit : Enig artikel. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013024128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013024126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » sluiten tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg", gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 november 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Dr.Decelle, Lydie" worden vervangen door de woorden "Dr. Ghuysen, Alexandre, 4102 Ougree"; 2° de woorden "Dr.Higuet, Adeline" worden vervangen door de woorden "Dr. Sabbe, Marc, 3110 Rotselaar".

Brussel, 18 oktober 2018.

M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^