Ministerieel Besluit van 18 september 2001
gepubliceerd op 29 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten

bron
ministerie van financien
numac
2001003455
pub.
29/09/2001
prom.
18/09/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten


De Minister van Financiën, Gelet op artikel 10 van de wet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003718 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 sluiten houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op de ministeriële besluiten van 5 februari 2001 en van 21 mei 2001 tot vaststelling van de rentevoet van de in 2001 uit te keren intresten voor de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001003094 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten sluiten tot vaststelling van de rentevoet van de in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het getal « 2,75 » vervangen door het getal « 2,25 »;2° in het tweede lid wordt het getal « 3,25 » vervangen door het getal « 2,75 ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 2001.

Brussel, 18 september 2001.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^