Ministerieel Besluit van 19 december 2016
gepubliceerd op 13 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011559
pub.
13/01/2017
prom.
19/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016011559

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


19 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende instelling van een bijzondere commissie genaamd "Indexcommissie" en houdende afschaffing van de "Commissie der indexcijfers van de kleinhandelsprijzen en van de levensduurte", laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 1997;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie sluiten, houdende het ontslag en de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag als effectief lid van de Indexcommissie wordt, op zijn verzoek, verleend aan de heer PARYS, W., professor aan de Universiteit Antwerpen.

De heer DE BORGER, B., professor aan de Universiteit Antwerpen, wordt benoemd tot effectief lid van de Indexcommissie, ter vervanging van de heer PARYS, W., waarvan hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 19 december 2016.

K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^