Ministerieel Besluit van 19 februari 2009
gepubliceerd op 13 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2009031121
pub.
13/03/2009
prom.
19/02/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2009. - Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij


De Minister bevoegd voor het landbouwbeleid, Gelet op de wet van 20 juni 1956Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren.

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 februari 2009, Besluit :

Artikel 1.De commissie voor het keuren van de hengsten van « Het Belgisch Trekpaard » voor de dekseizoenen 2008 tot en met 2010 is samengesteld uit de officiële juryleden van de hierna vermelde lijst.

De commissie voor de officiële prijskampen voor hengsten van « Het Belgisch Trekpaard » voor de periode 2008 tot en met 2010 is samengesteld uit de officiële juryleden van de hierna vermelde lijst.

De commissie voor de officiële prijskampen voor merries van « Het Belgisch Trekpaard » voor de periode 2008 tot en met 2010 is samengesteld uit de officiële juryleden van de hierna vermelde lijst.

De heer Dewez, Fernand, Belgrade.

De heer Lange Alex, Vaux-Borset.

De heer Degreeff, Theo, Elewijt.

De heer Desmet, Marc, Drongen.

De heer Vanlaer, Jan, Turnhout.

De heer Callebert, Willy, Kortemark.

Art. 2.De Minister bevoegd voor het Landbouwbeleid is beslast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 februari 2009.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp bevoegd voor het Landbouwbeleid, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^