Ministerieel Besluit van 19 februari 2015
gepubliceerd op 27 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Algemeen Nood- en Interventieplan van de Gouverneur van de provincie Henegouwen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000110
pub.
27/02/2015
prom.
19/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


19 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) van de Gouverneur van de provincie Henegouwen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op artikel 2ter van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op artikel 9 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

Overwegende het ANIP, voorgelegd door de Gouverneur van de provincie Henegouwen, Besluit : Enig artikel. Het Algemeen Nood- en Interventieplan van de Gouverneur van de provincie Henegouwen wordt goedgekeurd vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Brussel, 19 februari 2015.

J. JAMBON

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^