Ministerieel Besluit van 19 februari 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring het referentiedossier van de onderwijseenheid « EHBO » (code 800002U21V1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018011430
pub.
27/03/2018
prom.
19/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011430

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


19 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot goedkeuring het referentiedossier van de onderwijseenheid « EHBO (overeenkomst rode kruis) » (code 800002U21V1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie


De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het eensluidend advies van de algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie van 25 januari 2018, Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de onderwijseenheid « EHBO (overeenkomst rode kruis) » (code 800002U21V1) wordt goedgekeurd.

Deze onderwijseenheid wordt gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2018.

Brussel, 19 februari 2018.

I. SIMONIS, Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^