Ministerieel Besluit van 19 januari 2015
gepubliceerd op 16 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de « Commission consultative de l'eau »

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205149
pub.
16/11/2015
prom.
19/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015205149

WAALSE OVERHEIDSDIENST


19 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de « Commission consultative de l'eau » (Wateradviescommissie)


De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, Gelet op het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, artikelen D.3 en R.3 tot R.15;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010200421 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de "Commission consultative de l'eau" sluiten tot aanwijzing van de leden van de « Commission consultative de l'eau », zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 juli 2011, 17 juli 2012,17 januari 2013, 27 juni 2013, 19 september 2013 en 11 september 2014;

Overwegende dat de instellingen hun kandidaten op basis van een dubbeltal voordragen overeenkomstig artikel R.4 van het Waterwetboek;

Overwegende dat de regel van het tweederde quorum, die bepaalt dat slechts twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn binnen een adviesorgaan, in acht genomen is, Besluit :

Artikel 1.De « Commission consultative de l'eau » is samengesteld uit de volgende gewone en plaatsvervangende leden, die voor een termijn van vijf jaar aangewezen worden :

Groep

Organisatie

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

Groep 1

UWE

Patrick Jobe

Laurent De Munck

Cécile Neven

Carine Lambert

UCM

Sandrine David

Julie Guillaume

Arnaud Deplae

Yann Ducatteeuw

FWA

Bernard Decock

Isabelle Jaumotte

Séverine Van Waeyenberge

Jean Marot

FGTB

Lydie Gaudier

Gianni Infanti

CSC

Jean-Marie Depuis

Thierry Demuysere

Groep 2

IEW

Marie Cors

Christian Heyden

Jean-Benoît Schram

Sébastien Den Doncker

Fédération sportive des pêcheurs francophones de Belgique (Sportfederatie Franstalige vissers van België)

Lucien Henry

Benoît Sottiaux

Fédérations des sports et des loisirs nautiques (Federaties watersport en waterrecreatie)

Jean-Pierre Huyghe

Marc Fostier

CRIOC

Thomas Moureau

Eve Hanson

Caroline Sauveur

Steve Braem

UVCW

Gwenaël Delaite

Christel Termol

Contrats de rivière (Riviercontracten)

Stéphane Abras

Jean-Marie Tricot

Groep 3

AQUAWAL

Michel Lejeune

Isabelle Massart

Jean-Michel Compere

D. Charlet

Jean-Marc Stevens

Henry Zeman

Jean-Pierre Silan

Bernard Verhoye

Isabelle Jeurissen

Marc Closset

Sylvie Vertongen

Cédric Prevedello

SPGE (Openbare maatschappij waterbeheer)

Dimitri Kleykens

Christian Didy

Nicolas Grommersch

Isabelle Haennecour


Artikel 1 - Mevr. Isabelle Jeurissen wordt aangewezen als voorzitster van de « Commission consultative de l'eau ».

Mevr. Cécile Nevens en Mevr. Marie Cors worden aangewezen als ondervoorzitster van de « Commission consultative de l'eau ».

Namen, 19 januari 2015.

C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^