Ministerieel Besluit van 19 januari 2017
gepubliceerd op 06 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2017020144
pub.
06/02/2017
prom.
19/01/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020144

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


19 JANUARI 2017. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden


De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Gelet op de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, gewijzigd bij ordonnantie van 29 juli 2015, in het bijzonder zijn artikel 9;

Gelet op het besluit van Verenigd College van 10 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, artikel 2;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid het ministerieel besluit ten laatste op 1 januari 2017 in werking zou moeten treden. Het inwerking treden van het ministerieel besluit op 1 januari 2017 is des te meer gerechtvaardigd daar de lijst op identieke wijze aangepast zal worden door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.

Bijgevolgd, is het belangrijk voor de atleten dat de wijzigingen op het zelfde ogenblik in werking treden;

Gelet op het gunstig advies van de afdeling Preventie Gezondheidszorg van de Commissie Gezondheidszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gegeven op datum van 20 december 2016;

Gelet op advies nr. 60.719/3 van de Raad van State, gegeven op 30 december 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Artikel 1.De lijst met verboden stoffen en methoden bedoeld in artikel 9 van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, wordt bij het huidig besluit gevoegd.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016031522 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden sluiten houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2017.

Brussel, 19 januari 2017.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake de gezondheid, DIDIER GOSUIN GUY VANHENGEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 19 januari 2017 houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden.

Brussel, 19 januari 2017.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake de gezondheid, DIDIER GOSUIN GUY VANHENGEL


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^