Ministerieel Besluit van 19 januari 2018
gepubliceerd op 02 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Evere

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018010420
pub.
02/02/2018
prom.
19/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010420

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


19 JANUARI 2018. - Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Evere


De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 301;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5, 1° /1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/04/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997031197 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de intrekking van het besluit van 24 december 1992 tot vordering, voor redenen van openbaar nut, van de onmiddellijke inbezitneming door de GOMB van de onroerende goederen gelegen te Schaarbeek, t sluiten (Mevr. REGNIERS Martine);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2005 pub. 06/04/2005 numac 2005031105 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van een waarnemend commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005031185 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005031095 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap City Power type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005031096 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Trianel Energie B.V. sluiten houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (de heer DAELMAN Michaël);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007031183 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap REIBEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007031223 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van subsidies in het kader van het Veiligheidsplan voor het jaar 2007 sluiten houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (de heer GOFFIN Jean-Sébastien);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/01/2011 pub. 27/01/2011 numac 2011031060 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de functie van de heer Jean Clement als gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011031110 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan sluiten houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (de heer ROLLAND Steve);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2013 houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (Mevr.

MOLHO Calypso);

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Evere van 28 november 2017 waarbij aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt voorgesteld Mevr. Isabelle JAKHIAN en de heer Ramazan DAGDELEN aan te wijzen voor de opsporing en vaststelling van de misdrijven tegen het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeentelijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat de bekendmaking van een enkel ministerieel aanwijzingsbesluit van de controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven per gemeente de administratieve transparantie ten goede zou komen;

Overwegende dat tegen deze aanwijzingen geen bezwaar bestaat, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen om de misdrijven, omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, op te sporen en bij proces-verbaal vast te stellen voor het grondgebied van de gemeente Evere : o De heer Michaël DAELMAN; o Mevrouw Calypso MOLHO; o Mevrouw Isabelle JAKHIAN; o De heer Ramazan DAGDELEN. Zij handelen in overeenstemming met de artikelen 301 tot 303 van voornoemd wetboek.

Art. 2.Dit besluit zal aan alle in artikel 1 vermelde personen, aan het college van burgemeester en schepenen van Evere en aan de gemachtigde ambtenaar worden bekendgemaakt.

Art. 3.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/04/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997031197 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de intrekking van het besluit van 24 december 1992 tot vordering, voor redenen van openbaar nut, van de onmiddellijke inbezitneming door de GOMB van de onroerende goederen gelegen te Schaarbeek, t sluiten houdende de aanwijzing van Mevr. REGNIERS Martine als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2005 pub. 06/04/2005 numac 2005031105 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van een waarnemend commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005031185 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005031095 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap City Power type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005031096 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Trianel Energie B.V. sluiten houdende de aanwijzing van de heer DAELMAN Michaël als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007031183 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap REIBEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007031223 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van subsidies in het kader van het Veiligheidsplan voor het jaar 2007 sluiten houdende de aanwijzing van de heer GOFFIN Jean-Sébastien als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/01/2011 pub. 27/01/2011 numac 2011031060 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de functie van de heer Jean Clement als gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011031110 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan sluiten houdende de aanwijzing van de heer ROLLAND Steve als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2013 houdende de aanwijzing Mevr. MOLHO Calypso als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 januari 2018.

R VERVOORT


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^