Ministerieel Besluit van 19 juli 2000
gepubliceerd op 15 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot vernieuwing van de Commissie voor de Erkenning van de Beveiligingsondernemingen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000680
pub.
15/08/2000
prom.
19/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot vernieuwing van de Commissie voor de Erkenning van de Beveiligingsondernemingen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd door de wet van 18 juli 1997 en de wet van 9 juni 1999, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1991 betreffende het verlenen van vergunningen aan bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten en de erkenning van beveiligingsondernemingen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 juli 1992, inzonderheid op artikel 4, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022362 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenh type ministerieel besluit prom. 29/04/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022365 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de chemische of fysicochemische ontledingen of de biologische, toxicologische of andere proefnemingen die met het oog op de toelating van een bestrijdingsmiddel voor niet-landbouwkundig gebruik moeten worden verricht sluiten tot vernieuwing van de Commissie voor de Erkenning van de Beveiligingsondernemingen, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 23 juni 1997, van 28 juli 1998, van 27 januari 2000 en van 20 maart 2000, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1° van het ministerieel besluit van 29 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022362 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenh type ministerieel besluit prom. 29/04/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022365 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de chemische of fysicochemische ontledingen of de biologische, toxicologische of andere proefnemingen die met het oog op de toelating van een bestrijdingsmiddel voor niet-landbouwkundig gebruik moeten worden verricht sluiten tot vernieuwing van de Commissie van de Erkenning van de Beveiligingsondernemingen, worden de woorden « kapitein-commandant Urbain » vervangen door de woorden « Kapitein Van Houtte ».

Brussel, 19 juli 2000.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^