Ministerieel Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 02 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 7 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003161
pub.
02/08/2013
prom.
19/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


19 JULI 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 7 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën


De Eerste Minister, De Minister van Financiën, De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën, artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën, artikel 5;

Overwegende dat de artikelen 1 tot 3 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën, in werking treden op dezelfde dag als de artikelen 1 tot 7 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, gegeven op 2 maart 2012, Besluit : Enig artikel. De artikelen 1 tot 7 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, treden in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het onderhavig besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 juli 2013.

De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, J. CROMBEZ

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^