Ministerieel Besluit van 19 juni 2001
gepubliceerd op 28 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot schrapping van een coöperatieve vennootschap

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011268
pub.
28/06/2001
prom.
19/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot schrapping van een coöperatieve vennootschap


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 september 1986;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2000 pub. 08/04/2000 numac 2000011115 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen, Besluit :

Artikel 1.De erkenning vermeld in artikel 5 van het ministerieel besluit van 2 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2000 pub. 08/04/2000 numac 2000011115 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen, wordt geschrapt voor : 5496 Transversales Luxembourgeoises - TRANSLUX à Arlon

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 maart 2001.

Brussel, 19 juni 2001.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^