Ministerieel Besluit van 19 juni 2017
gepubliceerd op 26 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Anderlecht

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017012754
pub.
26/06/2017
prom.
19/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012754

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


19 JUNI 2017. - Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Anderlecht


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Gelet op het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 301;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5, 1° /1;

Gelet op het regeringsbesluit van 6 juni 1996 (de heer Pascal SWALENS);

Gelet op het regeringsbesluit van 28 januari 2010 houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (de heer Ahmed ALLAOUI);

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013031843 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013031890 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013031842 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (de heer Damien THOMAS);

Gelet op het ministerieel besluit van 2 september 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 02/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoe type ministerieel besluit prom. 02/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en ha sluiten houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (de heer Michael BREYNE);

Gelet op het ministerieel besluit van 2 september 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 02/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoe type ministerieel besluit prom. 02/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en ha sluiten houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Audrey DUSSARD);

Gelet op het ministerieel besluit van 8 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031293 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031292 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031294 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Salima JONNIAUX);

Gelet op het ministerieel besluit van 8 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031293 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031292 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031294 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Nathalie HOUTMANS);

Gelet op het ministerieel besluit van 8 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031293 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031292 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031294 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Juliette DELPORT);

Gelet op het ministerieel besluit van 8 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031293 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031292 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 08/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016031294 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (de heer Jean-Denis TONDEUR);

Gelet op het ministerieel besluit van 13 september 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016031632 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen sluiten houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Ophélie MILET);

Gelet op het ministerieel besluit van 13 september 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016031632 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen sluiten houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Véronique BRUYNINCKX);

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeentelijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat de bestuurlijke transparantie zal toenemen dankzij de publicatie van een enkel ministerieel besluit per gemeente voor de aanwijzing van de controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven;

Overwegende dat tegen deze aanwijzingen geen bezwaar bestaat;

Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen om de overtredingen, omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, bij proces-verbaal op te sporen en vast te stellen voor het grondgebied van de gemeente Anderlecht : o De heer Ahmed ALLAOUI; o De heer Damien THOMAS; o Mevr. Salima JONNIAUX; o Mevr. Nathalie HOUTMANS; o Mevr. Juliette DELPORT; o De heer Jean-Denis TONDEUR; o Mevr. Ophélie MILET; o Mevr. Véronique BRUYNINCKX. Zij handelen in overeenstemming met de artikelen 301 tot 303 van het BWRO.

Art. 2.Van dit besluit zal kennis gegeven worden aan alle personen vermeld in artikel 1, aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anderlecht en aan de gemachtigde ambtenaar.

Art. 3.Het regeringsbesluit van 6 juni 1996 tot aanwijzing van de heer Pascal SWALENS als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

Het regeringsbesluit van 28 januari 2010 tot aanwijzing van de heer Ahmed ALLAOUI als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013031843 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013031890 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013031842 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten tot aanwijzing van de heer Damien THOMAS als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

De ministeriële besluiten van 2 september 2016 tot aanwijzing van Mevr. Audrey DUSSARD en de heer Michael BREYNE als controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen worden opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

De ministeriële besluiten van 8 april 2016 tot aanwijzing van Mevr.

Salima JONNIAUX, Mevr. Nathalie HOUTMANS, Mevr. Juliette DELPORT en de heer Jean-Denis TONDEUR als controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen worden opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

De ministeriële besluiten van 13 september 2016 tot aanwijzing van Mevr. Ophélie MILET en Mevr. Véronique BRUYNINCKX als controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen worden opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

Art. 4.Het huidige besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 juni 2017.

R. VERVOORT


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^