Ministerieel Besluit van 19 juni 2017
gepubliceerd op 07 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Brussel

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017012758
pub.
07/07/2017
prom.
19/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012758

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


19 JUNI 2017. - Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Brussel


De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 301;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5, 1° /1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 1994 (mevrouw MUYLLE Rika en de heren BREDART Jean, VAN HECK Willy, BAUS André, JANSSENS Koenraad, DECOSTERE Hendrik, ELINCKX Michel, NEIRINGS Julien, DE REYMAKER Marcel, MICHIELS Guillaume en VAN HEGUE Guido);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 februari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/02/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031122 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de basisrentevoet van de door het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te kennen leningen door middel van de kapitalen afkomstig van het Fonds B2 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/02/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999031081 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de verkoop van sommige onroerende goederen door de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten (mevrouw MUYLLE Rika en de heren BREDART Jean, VAN HECK Willy, JANSSENS Koen, DECOSTERE Hendrik, NEIRINGS Julien, DE REYMAKER Marcel, CALCOEN Ian, HANSOEL Frank, DE VYLDER Adelin en VAN HEGHE Guido);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005031264 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005031220 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 8, § 1, van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005031219 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 8, § 2, van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005031267 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 40 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 december 1967 sluiten houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevrn.

SCHILLEBEECKX Georgette, VAN DEN BROECK Hilde en SCHUERMAN Veerle en de heren DEMEURE Jean-Pierre, VAN DE PERRE Rik, VAN DER STADT William, DARDENNE Francis, GOETINCK Michaël, VAN MALDEREN Erik, HASSOUAN Youniss en GEMOETS Guy);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2007 houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (de heren VAN ASBROECK Dirk en KUTENDAKANA Michel);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de gemeente Elsene type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008031497 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de aanvullende procedure voor de benoeming van de inspecteurs-generaal van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008031486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevrn. TRATSAERT Ilse, D'HOKER Isabel, MOSQUERA Vanessa en de heren DE BOEY Fabian, VAN NUFFEL Bernard, HEYMANS Vincent en BLOMME Raphaël);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010031080 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oproep tot de kandidaturen van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de social profitsector en de werknemers met het oog op de hernieuwing van de mandaten van de Econo sluiten houdende de aanwijzing van 20 controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevrn. CARTAL Marie-Laure, COUPLEUR Annabel, DE CONINCK Sabine, DESREUMAUX Magali, EL AZIM Hanane, NESI-MONIQUET Marie-Claude, SAOUDI Siham, SIMOENS An, SYED AZOR ALI Chazna, TIEBERGHIEN Kathy, VAN ASCH Wendy, VAN DEN BROECK Hilde, VISSE Coline en de heren DUCHATEL André, GUERRE LEAL Frédéric, KONTOSSIS Alexandre, QUOISTIAUX Didier, VAN HEGUE Guido, VAN NEROM Gert en ZECIRI Ibrahim);

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van de stad Brussel van 2 juni 2016 waarbij aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt voorgesteld mevrouw IBRAHIM Suzanne en de heren GOHY David en SWEETLOVE Anthony aan te wijzen voor de opsporing en vaststelling van de misdrijven tegen het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van de stad Brussel van 20 april 2017 waarbij aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt voorgesteld Mevrn. PENING Magali en ROEDER Mathilde en de heren MARTENS Didier en WEBBER Luke aan te wijzen voor de opsporing en vaststelling van de misdrijven tegen het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeentelijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat de bekendmaking van een enkel ministerieel aanwijzingsbesluit van de controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven per gemeente de administratieve transparantie ten goede zou komen;

Overwegende dat tegen deze aanwijzingen geen bezwaar bestaat, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen om de misdrijven, omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, op te sporen en bij proces-verbaal vast te stellen voor het grondgebied van de gemeente Brussel : o De heer Michel KUTENDAKANA; o De heer Ian CALCOEN; o De heer Youniss HASSOUAN; o De heer David GOHY; o De heer Alexandre KONTOSSIS; o De heer Didier QUOISTIAUX; o Mevr. Suzanne IBRAHIM; o Mevr. Magali PENING; o Mevr. Mathilde ROEDER; o De heer Anthony SWEETLOVE; o De heer Luke WEBBER; o De heer Didier MARTENS;

Zij handelen in overeenstemming met de artikelen 301 tot 303 van voornoemd wetboek.

Art. 2.Dit besluit zal aan alle in artikel 1 vermelde personen, aan het college van burgemeester en schepenen van Brussel en aan de gemachtigde ambtenaar worden bekendgemaakt.

Art. 3.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 1994 houdende de aanwijzing van Mevr. MUYLLE Rika en de heren BREDART Jean, VAN HECK Willy, BAUS André, JANSSENS Koenraad, DECOSTERE Hendrik, ELINCKX Michel, NEIRINGS Julien, DE REYMAKER Marcel, MICHIELS Guillaume en VAN HEGUE Guido als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 februari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/02/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031122 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de basisrentevoet van de door het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te kennen leningen door middel van de kapitalen afkomstig van het Fonds B2 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/02/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999031081 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de verkoop van sommige onroerende goederen door de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten houdende de aanwijzing van Mevr. MUYLLE Rika en de heren BREDART Jean, VAN HECK Willy, JANSSENS Koen, DECOSTERE Hendrik, NEIRINGS Julien, DE REYMAKER Marcel, CALCOEN Ian, HANSOEL Frank, DE VYLDER Adelin en VAN HEGHE Guido als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005031264 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005031220 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 8, § 1, van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005031219 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 8, § 2, van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005031267 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 40 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 december 1967 sluiten houdende de aanwijzing van Mevrn. SCHILLEBEECKX Georgette, VAN DEN BROECK Hilde en SCHUERMAN Veerle en de heren DEMEURE Jean-Pierre, VAN DE PERRE Rik, VAN DER STADT William, DARDENNE Francis, GOETINCK Michaël, VAN MALDEREN Erik, HASSOUAN Youniss en GEMOETS Guy als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2007 houdende de aanwijzing van de heren Dirk VAN ASBROECK en Michel KUTENDAKANA als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de gemeente Elsene type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008031497 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de aanvullende procedure voor de benoeming van de inspecteurs-generaal van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008031486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende de aanwijzing van Mevrn. Ilse TRATSAERT, Isabel D'HOKER, Vanessa MOSQUERA en de heren Fabian DE BOEY, Bernard VAN NUFFEL, Vincent HEYMANS en Raphaël BLOMME als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010031080 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oproep tot de kandidaturen van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de social profitsector en de werknemers met het oog op de hernieuwing van de mandaten van de Econo sluiten houdende de aanwijzing van Mevrn. CARTAL Marie-Laure, COUPLEUR Annabel, DE CONINCK Sabine, DESREUMAUX Magali, EL AZIM Hanane, NESI-MONIQUET Marie-Claude, SAOUDI Siham, SIMOENS An, SYED AZOR ALI Chazna, TIEBERGHIEN Kathy, VAN ASCH Wendy, VAN DEN BROECK Hilde, VISSE Coline en de heren DUCHATEL André, GUERRE LEAL Frédéric, KONTOSSIS Alexandre, QUOISTIAUX Didier, VAN HEGUE Guido, VAN NEROM Gert en ZECIRI Ibrahim als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 juni 2017.

R. VERVOORT


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^