Ministerieel Besluit van 19 juni 2017
gepubliceerd op 26 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017012785
pub.
26/06/2017
prom.
19/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012785

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


19 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, artikel 5, vervangen bij de wet van 12 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 2016, Besluit :

Artikel 1.Worden erkend voor onbepaalde duur met ingang van 1 mei 2017, de volgende coöperatieve vennootschappen:

HESBICOOP SCRL-FS A Faimes Numéro d'entreprise : 0673.727.653 Ondernemingsnummer:

ENERSCHOOL SCRL A Evere Numéro d'entreprise : 0665.816.215 Ondernemingsnummer:

CAPTAINS OF CYCLING CVBA Te Etterbeek Ondernemingsnummer: 0478.242.662 Numéro d'entreprise :

EQUI-COOP SCRL A Braine-l'Alleud Numéro d'entreprise : 0668.531.126 Ondernemingsnummer:


Art. 2.De erkenningen in het vorige artikel vermeld, blijven geldig voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschappen niet het voorwerp zijn van een schrapping overeenkomstig het artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 19 juni 2017.

K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^