Ministerieel Besluit van 19 juni 2018
gepubliceerd op 09 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018040217
pub.
09/07/2018
prom.
19/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040217

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


19 JUNI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030612 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022556 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening sluiten tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, artikel 3, § 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030612 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030612 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg worden de volgende wijzigingen aangebracht : a)in 1° worden de woorden « Van Montfort, Kevin, Marche-en Famenne; » vervangen door de woorden « Farcy, Nicolas, Marche-en-Famenne; »; b) in 7° worden de woorden « Henrard, Renaud, Blégny.» vervangen door de woorden « Delizée, Anne-Sophie, Schaltin. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 13 april 2018.

Brussel, 19 juni 2018.

M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^