Ministerieel Besluit van 19 maart 2001
gepubliceerd op 13 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011137
pub.
13/04/2001
prom.
19/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 MAART 2001. - Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 september 1986, Besluit :

Artikel 1.Worden erkend in de commissie der landbouwcoöperaties vanaf 1 januari 2001, de volgende twee coöperatieve vennootschappen : 2020 Cuma de Carnelle sc te Châtelet; 2021 Cuma de la Sarte sc te Eghezée.

Art. 2.De erkenningen in vorig artikel vermeld blijven geldig tot 31 mei 2003.

Brussel, 19 maart 2001.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^