Ministerieel Besluit van 19 maart 2001
gepubliceerd op 26 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001014061
pub.
26/04/2001
prom.
19/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 MAART 2001. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998022242 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en van Huisartsen sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, Besluit :

Artikel 1.De heer Herman Van Loon, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, wordt benoemd tot lid van de Nederlandstalige kamer van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen, op de voordracht van de Minister die de Volksgezondheid tot zijn bevoegdheid heeft, ter vervanging van Dr. Van De Vloed Olga, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 30 maart 2001.

Brussel, 19 maart 2001.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^