Ministerieel Besluit van 19 mei 2004
gepubliceerd op 14 juni 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XIII, van een Basisoverlegcomité voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022407
pub.
14/06/2004
prom.
19/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 MEI 2004. - Ministerieel besluit houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XIII, van een Basisoverlegcomité voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van voormelde wet van 19 december 1974, van inzonderheid op bijlage 1 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 juni 1989, 2 augustus 1990, 10 september 1991, 25 mei 1992, 10 april 1995, 20 oktober 1995, 16 september 1997, 17 juli 1998, 13 juni 1999, 11 oktober 2000, 8 februari 2001, 8 mei 2001 en 30 juli 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2003 tot uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Gelet op het gemotiveerd advies van 28 oktober 2003 van het Hoog Overlegcomité van Sector XIII, Besluit :

Artikel 1.In het gebied van Sectorcomité XIII wordt een Basisoverlegcomité opgericht voor het geheel van de personeelsleden van de Controledienst voor ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Art. 2.De voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid aangewezen, door de betrokken Minister, in het Basisoverlegcomité voorheen opgericht in het gebied van Sectorcomité XII (Sociale Zaken) blijven aangewezen in het Basisoverlegcomité opgericht in het gebied van Sectorcomité XIII.

Art. 3.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 12 december 1986 houdende oprichting in het gebied van sectorcomite XII van de Basisoverlegcomités voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van het Ministerie van Sociale Voorzorg, wordt de Controledienst voor ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen geschrapt.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 19 mei 2004.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^