Ministerieel Besluit van 19 mei 2011
gepubliceerd op 22 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024138
pub.
22/06/2011
prom.
19/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


19 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003, de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 7, gewijzigd bij de wet van 10 december 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022768 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Gastro-enterologie sluiten houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie, Besluit : Enig artikel. Dr. Pierre Deprez, Tervuren, houder van de academische graad van arts en erkend als specialist, wordt benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie, op de voordracht van de « Université Catholique de Louvain », ter vervanging van Dr.

André Geubel, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Brussel, 19 mei 2011.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^