Ministerieel Besluit van 19 november 1998
gepubliceerd op 20 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel Besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1994 tot samenstelling van de Overlegcommissie bedoeld in artikel 1, 9, van het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdeli

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998016328
pub.
20/01/1999
prom.
19/11/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 1998. - Ministerieel Besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1994 tot samenstelling van de Overlegcommissie bedoeld in artikel 1, 9, van het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden


De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 december 1994, 4 mei 1995, 4 augustus 1996, 2 december 1996 en 13 september 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 1994 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Overlegcommissie in toepassing van artikel 1, 9, van het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 1994 tot samenstelling van de Overlegcommissie bedoeld in artikel 1, 9, van het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 maart 1996, 14 mei 1997 en 18 november 1997, Besluit :

Artikel 1.1° Als vertegenwoordiger van de Rederscentrale in de Overlegcommissie wordt de heer Emiel Maesen vervangen door de heer Marc Dezutter.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 19 november 1998.

K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^