Ministerieel Besluit van 19 november 1999
gepubliceerd op 31 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999024066
pub.
31/12/1999
prom.
19/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 37, § 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 294, §§ 1 en 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 mei 1991, 24 januari 1992, 4 februari 1993, 14 april 1994, 20 maart 1995, 21 oktober 1996, 6 maart 1997, 25 november 1997 en 9 april 1999;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de verzekeringsinstellingen onverwijld moeten worden geïnformeerd over de wijzigingen die zijn aangebracht in het bedrag van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland vanaf 1 januari 2000, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 mei 1991, 24 januari 1992, 4 februari 1993, 14 april 1994, 20 maart 1995, 21 oktober 1996, 6 maart 1997, 25 november 1997 en 9 april 1999, wordt aangevuld als volgt : « Voor het tijdvak van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 is de in § 1 bedoelde verpleegdagprijs vastgesteld op 7 629 BEF. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Brussel, 19 november 1999.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^