Ministerieel Besluit van 19 november 2018
gepubliceerd op 28 november 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 januari 2010 tot aanduiding van bijkomende leden van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en van het ministerieel besluit van 8 m

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2018014971
pub.
28/11/2018
prom.
19/11/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014971

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


19 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 02/02/2010 numac 2010018033 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot aanduiding van bijkomende leden van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 02/02/2010 numac 2010018034 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 oktober 2009 tot samenstelling en tot aanduiding van leden van de directieraad van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 02/02/2010 numac 2010018032 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten tot aanduiding van bijkomende leden van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en van het ministerieel besluit van 8 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012018150 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende ontslag en aanduiding van een bijkomend lid van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten houdende ontslag en aanduiding van een bijkomend lid van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, artikel 8, § 2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 10 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008022138 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 02/02/2010 numac 2010018033 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot aanduiding van bijkomende leden van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 02/02/2010 numac 2010018034 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 oktober 2009 tot samenstelling en tot aanduiding van leden van de directieraad van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 02/02/2010 numac 2010018032 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten tot aanduiding van bijkomende leden van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012018150 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende ontslag en aanduiding van een bijkomend lid van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten houdende ontslag en aanduiding van een bijkomend lid van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;

Overwegende dat het directiecomité tijdens zijn vergadering van 6 september 2018 heeft beslist dat de samenstelling van het comité zal worden teruggebracht naar de vier mandaathouders, zijnde de Administrateur-generaal en de drie Directeurs-generaal, in overeenstemming met artikel 8, § 2, van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;

Overwegende dat om die reden de benoemingsbesluiten van de overige leden dienen te worden opgeheven, Besluit : Enig artikel. Opgeheven worden: 1° het ministerieel besluit van 25 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 02/02/2010 numac 2010018033 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot aanduiding van bijkomende leden van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 02/02/2010 numac 2010018034 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 oktober 2009 tot samenstelling en tot aanduiding van leden van de directieraad van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 02/02/2010 numac 2010018032 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten tot aanduiding van bijkomende leden van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;2° het ministerieel besluit van 8 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012018150 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende ontslag en aanduiding van een bijkomend lid van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten houdende ontslag en aanduiding van een bijkomend lid van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Brussel, 19 november 2018.

M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^