Ministerieel Besluit van 20 april 2000
gepubliceerd op 27 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Namen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000370
pub.
27/05/2000
prom.
20/04/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000000047 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000000048 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000000049 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de Provincie Waals-Brabant sluiten tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Namen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming, inzonderheid op artikel 10bis, ingevoegd bij de wet van 28 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot bepaling van de modaliteiten inzake het creëren en de werking van de hulpverleningszones, inzonderheid op de artikelen 4, § 2, 6 en 7, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Namen;

Gelet op de voordracht van de Provinciegouverneur van Luxemburg van 17 maart 2000 en de voordracht van de Provinciegouverneur van Namen van 30 maart 2000, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000000047 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000000048 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000000049 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de Provincie Waals-Brabant sluiten tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Namen vervalt het woord « Somme-Leuze ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt het woord « Tellin » ingevoegd tussen de woorden « Sombreffe » en « Viroinval ».

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt het woord « Wellin » ingevoegd tussen de woorden « Walcourt » en « Yvoir ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel,20 april 2000.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^