Ministerieel Besluit van 20 april 2005
gepubliceerd op 13 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022361
pub.
13/05/2005
prom.
20/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2005. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten


De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, hoofdstuk VI, afdeling 1, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994 en 28 maart 2003;

Gelet op de organieke wet van 27 december 1990 houdende de oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1993 en 21 december 1994, bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 en bij de wetten van 19 juli 2001, 24 december 2002, 28 maart 2003 en van 9 juli 2004;

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, gewijzigd bij de wetten van 4 april 2001, van 28 maart 2003 en van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, inzonderheid op de artikelen 3 tot 6;

Overwegende dat ingevolge het gespecialiseerde karakter van de werkzaamheden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, het verantwoord is af te wijken van de dubbele voordracht voorzien bij de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen tot lid van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten: 1° De heer Herman Fontier, ingenieur bij de dienst Pesticiden en Meststoffen (DG 4).2° Mevr.Annick De Meester, ingenieur bij de dienst Pesticiden en Meststoffen (DG 4). 3° Mevr.Hélène Klinkenberg, ingenieur bij de dienst Pesticiden en Meststoffen (DG 4). 4° Mevr.Marleen Van Den Brande, adjunct-adviseur bij het Directoraat-generaal Leefmilieu (DG 5), afdeling Productbeleid. 5° De heer Philippe Ruelle, deskundige bij de afdeling Risicobeheersing (DG5).6° De heer Gilbert Houins, directeur-generaal van het Directoraat-generaal Controlebeleid (FAVV).7° De heer Wilbert Stoefs, inspecteur van Financièn, afgevaardigde van de Minister van Begroting. 8° De heer Yvan Dejaegher, vertegenwoordiger van de v.z.w. Bemefa. 9° De heer Ludo Segers, vertegenwoordiger van de v.z.w. Frana. 10° De heer Jean Maertens, vertegenwoordiger van de v.z.w. Synagra. 11° Mevr.Georgette Detiège, vertegenwoordigster van de v.z.w.

Phytofar. 12° De heer Henk Decraecke, vertegenwoordiger van de v.z.w. Phytofar. 13° De heer Philippe Baudoin, vertegenwoordiger van de v.z.w.

Phytofar. 14° De heer Claude Klein, vertegenwoordiger van de v.z.w. Fedichem. 15° Mevr.Paulette Halleux, vertegenwoordigster van de v.z.w.'s Detic, Bioplus en Probois.

Art. 2.Worden aangewezen tot plaatsvervangers van de leden bedoeld bij artikel 1, 1° tot 15° van dit besluit, respectievelijk : 1° Mevr.Anneke De Cock, ingenieur bij de dienst Pesticiden en Meststoffen (DG 4). 2° De heer Pierre Hucorne, ingenieur bij de dienst Pesticiden en Meststoffen (DG 4).3° De heer Marc Leemans, ingenieur bij de dienst Voedingsmidden, Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten (DG 4).4° de heer Robert Huysman, inspecteur bij de afdeling Risicobeheersing (DG5).5° Mevr.Lucrece Louis, deskundige bij de afdeling Risicobeheersing (DG5). 6° De heer Walter Van Ormelingen, directeur van de Directie Plantenbescherming & Veiligheid van de Plantaardige Productie (F.A.V.V.). 7° De heer Christophe De Loof, attaché van financiën, vertegenwoordiger van de FOD Budget en Beheerscontrole.8° Mevr.Karlien Kelgtermans, vertegenwoordigster van de v.z.w.

Bemefa. 9° De heer Chris Cassan, vertegenwoordiger van de v.z.w. Frana. 10° De heer André Glorian, vertegenwoordiger van de v.z.w. Synagra. 11° Mevr.Hilde Van Dyck, vertegenwoordigster van de v.z.w. Phytofar. 12° De heer Thierry Schoonejans, vertegenwoordiger van de v.z.w.

Phytofar. 13° De heer Philippe Costrop, vertegenwoordiger van de v.z.w.

Phytofar. 14° Mevr.Marie-Eve Debrue, vertegenwoordigster van de v.z.w.

Fedichem. 15° Mevr.Francoise Van Tiggelen, vertegenwoordigster van v.z.w.'s Detic, Bioplus, Probois.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 20 april 2005.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^