Ministerieel Besluit van 20 april 2012
gepubliceerd op 23 april 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO"

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2012015078
pub.
23/04/2012
prom.
20/04/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2012. - Ministerieel besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO"


De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Gelet op de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009015090 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende de benoeming van de regeringscommissaris bij de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV sluiten houdende de benoeming van de regeringscommissaris bij de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Françoise Demeuse wordt ontheven uit zijn functies als Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO".

Art. 2.De heer Yves Dricot wordt ontheven uit zijn functies als plaatsvervanger van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO".

Art. 3.De heer Guy Beringhs wordt benoemd als Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO".

Art. 4.Mevr. Delphine Houba wordt benoemd als plaatsvervanger van de Regeringscommissaris.

Art. 5.§ 1. De jaarlijkse vergoeding van de Regeringscommissaris bedraagt 2.500 euro. Deze vergoeding wordt maandelijks na vervallen termijn betaald op basis van een twaalfde van het jaarlijks bedrag.

De Regeringscommissaris ontvangt ook een zitpenning van 500 euro per zitting van de raad van bestuur. § 2. De plaatsvervanger van de Regeringscommissaris ontvangt een zitpenning van 500 euro per zitting van de raad van bestuur waarin hij de Regeringscommissaris vervangt.

Art. 6.De in artikel 5 van dit besluit bedoeld bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 138,01.

In het kalenderjaar van het begin en het einde van het mandaat, wordt de in artikel 5, § 1, eerste lid, van dit besluit bedoelde vergoeding proportioneel aangepast aan het aantal maanden van uitoefening van het mandaat van Regeringscommissaris.

Art. 7.Het ministerieel besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009015090 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende de benoeming van de regeringscommissaris bij de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV sluiten houdende de benoeming van de regeringscommissaris bij de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 20 april 2012.

P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^