Ministerieel Besluit van 20 augustus 2001
gepubliceerd op 02 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016275
pub.
02/10/2001
prom.
20/08/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 AUGUSTUS 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent


De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, inzonderheid artikel 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997016192 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor landbouwkundig onderzoek Gent type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997016194 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor landbouwkundig onderzoek van Gembloux type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997016191 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor Landbouweconomie sluiten houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent, Besluit :

Artikel 1.Art. 2 van het voormeld ministerieel besluit van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997016192 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor landbouwkundig onderzoek Gent type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997016194 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor landbouwkundig onderzoek van Gembloux type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997016191 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor Landbouweconomie sluiten wordt door de volgende bepaling vervangen : «

Art. 2.Benevens de leden die ambtshalve krachtens het koninklijk besluit van 21 april 1965 zijn aangewezen, worden de hiernavolgende personaliteiten voor een termijn van vier jaar als jurylid benoemd : J. De Baerdemaeker, Professor aan de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven;

R. De Schrijver, Professor aan de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven;

W. Verstraete, Professor aan de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen van de Universiteit Gent. »

Art. 2.De uittredende leden van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent, die aangesteld werden bij ministerieel besluit van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997016192 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor landbouwkundig onderzoek Gent type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997016194 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor landbouwkundig onderzoek van Gembloux type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997016191 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor Landbouweconomie sluiten, blijven in functie tot de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op deze tijdens dewelke het gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 20 augustus 2001.

Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^