Ministerieel Besluit van 20 augustus 2015
gepubliceerd op 28 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van twee leden voor het uitvoerend bureau van het raadgevend comité van de treinreizigers

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014205
pub.
28/08/2015
prom.
20/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015014205

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


20 AUGUSTUS 2015. - Ministerieel besluit houdende benoeming van twee leden voor het uitvoerend bureau van het raadgevend comité van de treinreizigers


De Minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en bevoegd voor Infrabel, Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 47/1 ingevoegd door de wet van 10 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers, artikel 5;

Overwegende dat het nodig is twee leden te benoemen om het raadgevend comité van de treinreizigers samen te stellen en dit voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar;

Overwegende dat het bevorderen van de dialoog tussen de werkgevers en de werknemers een doelstelling is teneinde het bestuur te verbeteren en, dat deze doelstelling kan worden verwezenlijkt door de deelname van de sociale partners aan de besluitvorming en aan de procedure van de tenuitvoerlegging ervan;

Overwegende dat de organisaties die de werknemers vertegenwoordigen evenals de organisaties die de werkgevers vertegenwoordigen zouden moeten zetelen in het uitvoerend bureau van het Comité omdat zij beiden een grote bijdrage leveren tot de verbetering van de mobiliteit, waarvan het spoorvervoer deel uitmaakt, via het sociaal overleg dat vooruitzichten biedt tot interprofessionele akkoorden (IAP) en tot collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO);

Overwegende dat de heer Sébastien Storme over de nodige bekwaamheden beschikt en met zijn kandidatuur rekening dient te worden gehouden in het kader van de benoeming als lid van het uitvoerend bureau van het raadgevend comité van de treinreizigers;

Overwegende dat de heer Sébastien Storme sinds meer dan zes jaar raadgever is bij het departement "Economie en duurzame Ontwikkeling" van de federale studiedienst van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) en dat hij titularis is van een licentie in de Politieke Wetenschappen met oriëntatie Internationale relaties, uitgereikt door de Vrije Universiteit van Brussel. De heer Sébastien Storme is ook in het bezit van een diploma van gespecialiseerde studies in Milieubeheer en Ruimtelijke Ordening (IGEAT-ULB);

De heer Sébastien Storme oefent tenslotte verschillende mandaten uit bij andere organisaties (de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling - FRDO, de centrale Raad voor het bedrijfsleven - CRB/gemengd sub-comité "Spoorvervoer", "Treinkaarten", "Mobiliteitsplan", "Mobiliteit", de Raad voor het Verbruik, de CREG, het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen) Zijn opleiding en de uitoefening van verschillende functies tonen zijn kennis en ervaring aan op het gebied van mobiliteit en overheidsbedrijven spoor;

Overwegende dat Mevr. Sofie Brutsaert over de nodige bekwaamheden beschikt en met haar kandidatuur rekening dient te worden gehouden in het kader van de benoeming als lid van het uitvoerend bureau van het raadgevend comité van de treinreizigers;

Overwegende dat Mevr. Sofie Brutsaert titularis is van een licentie hedendaagse geschiedenis uitgereikt door de Universiteit van Leuven en van een diploma aanvullende studie in bedrijfscommunicatie uitgereikt door de Vlaamse Ekonomische Hogeschool (VLEKHO). Mevr. Sofie Brutsaert werkt sinds 1993 bij het Verbond van Belgische Ondernemingen en oefent sinds oktober 2012 de functie uit van mobiliteitsraadgever bij het bekwaamheidscentrum "Duurzame ontwikkeling en Mobiliteit" van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Mevr. Brutsaert is de contactpersoon bij het VBO voor alle vragen met betrekking tot mobiliteit. Mevr. Sofie Brutsaert heeft de functie van effectief lid bij het voormalig raadgevend comité van de treinreizigers uitgeoefend en beschikt in die zin over ervaring en kennis inzake het spoorvervoer. Mevr. Sofie Brutsaert oefent ook verschillende mandaten uit bij andere organisaties (Comeos, de Federale raad voor duurzame ontwikkeling - FRDO,de centrale Raad voor het bedrijfsleven - CRB/ gemengd sub-comité "Spoorvervoer" en gemengd sub-comité "Treinkaarten", de Commissie van de binnenvaart bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, de Commissie goederentransport via de weg bij de FOD Mobiliteit en Vervoer). Haar opleiding en de uitoefening van verschillende functies tonen haar kennis en ervaring aan op het gebied van mobiliteit en overheidsbedrijven spoor;

Overwegende de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, Besluit :

Artikel 1.De heer Sébastien Storme, geboren te Elsene, op 25 juni 1971 en wonende te Kessel-Lo, wordt benoemd tot lid van het uitvoerend bureau van het raadgevend comité van de treinreizigers voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Art. 2.Mevr. Sofie Brutsaert, geboren te Halle, op 29 december 1971 en wonende te Sint-Genesius-Rode, wordt benoemd tot lid van het uitvoerend bureau van het raadgevend comité van de treinreizigers voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Gegeven te Brussel, 20 augustus 2015.

Mevr. J. GALANT


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^