Ministerieel Besluit van 20 december 2011
gepubliceerd op 19 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024039
pub.
19/01/2012
prom.
20/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2011. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk


De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, artikel 7, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009024201 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese Milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 29/05/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009024202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese Milieukeurmerk sluiten tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk;

Overwegende de voordracht bedoeld in artikel 7, § 1, c), van voormeld koninklijk besluit;

Besluit :

Artikel 1.Wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. Nathalie Perrault, plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk.

Art. 2.Wordt benoemd binnen het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk voor de duur van het mandaat van het lid dat ze vervangt, Mevr. Marie-Charlotte Delvaux, plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van de Regering van het Waalse Gewest.

Brussel, 20 december 2011.

M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^